Bachelor i internasjonale studier favoritt ikon

Universitet og høgskole
Internasjonale studier slekter på statsvitenskap, og kan være et strategisk og spennende supplement om du ønsker å lære mer om politikk og statsmakter utenfor Norge.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Nettstudium

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorgraden inneholder blant annet emner som tar for seg migrasjons- og flyktningstudier, terrorisme, militæretikk, områdestudier og sikkerhetsstudier.

Som et supplement til de studiepoenggivende emnene vil studieturer til Afrika og Midtøsten, kurs i konflikthåndtering, samt mulighet for utveksling og internship gjøre at graden både er praksisnær og anvendelig.