Bachelor i fysioterapi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Første året studerer du på Bjørknes Høyskole i Oslo, og de to siste årene i Enschede i Nederland. Deretter følger ett års obligatorisk praksis.

Studienivå

Bachelor, 4 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

240

Semester

8

Om studiet

Fysioterapi er utdannelsen for deg som vil hjelpe mennesker til bedre helse med faglig kompetanse, og et helhetlig menneskesyn. Fysioterapi er et etablert helsefaglig yrke, med tung vitenskapelig dokumentasjon og mange spesialistområder.

Dette lærer du: 

  • Å gjøre individuelle valg for å kunne hjelpe pasienten målrettet og på best mulig måte
  • Om bevegelsessystemets oppbygning, utvikling, tilpasning og funksjon.
  • Om ulike perspektiver på helse og sykdom, funksjon og bevegelse.
  • Å undersøke mennesker med ulike funksjonsproblemer, samt analysere og behandle på en habiliterende, rehabiliterende og forebyggende måte
  • Å opptre faglig forsvarlig og vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasienter