Årsstudium psykisk helse i skolen favoritt ikon

Universitet og høgskole
Årsenheten har som mål å øke kunnskapsnivået og ferdighetene knyttet til arbeid med barn og unges psykiske helse.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Nettstudium
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

60

Om studiet

Den voksnes rolle vil være i fokus. Forskningen viser at relasjonen til den voksne er avgjørende både for barnets trivsel, utvikling og læring. Den enkelte lærers relasjonskompetanse og evne til klasseledelse er dermed av stor betydning.

Dette lærer du: 

  • forebygging av psykisk uhelse og læringsvansker
  • tidlig oppdaging av psykisk uhelse og læringsvansker
  • hvordan man kan forstå og arbeide  psykisk helse
  • I tillegg til sentral og oppdatert kunnskap, vil det gis konkrete verktøy som kan brukes i dette arbeidet.