Nøkkelinformasjon

Studiested

Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Årsstudiet dekker hele mennesket, fra det friske til det syke, og er delt i to hoveddeler: anatomi/fysiologi og sykdomslære.

Den første delen gir deg en god innføring i hvordan kroppen er bygget opp og fungerer og handler om det friske mennesket.

Her lærer du om kroppens funksjon, både på detaljert organnivå, og som en helhet.

Neste del; sykdomslæren, handler om hva ulike sykdommer skyldes, og hvordan de kan diagnostiseres og behandles.

Her får du kunnskap om hvilke sykdommer som rammer mennesket, og hvordan moderne medisin forsøker å behandle disse.

Alle de store sykdomsgruppene; barnesykdommer, hjertesykdommer og muskel-skjelett sykdommer gjennomgås.

Dette lærer du:

  • Anatomi, fysiologi og sykdomslære, som gir en grundig innføring i medisinske fag
  • Studieteknikk-kurs er tilgjengelig for deg gjennom hele studieløpet
  • Basisfag innen medisin som for eksempel kan brukes til videre studier innen bachelor i ernæring eller kiropraktikk
  • Et solid medisinsk grunnlag som er et meget godt utgangspunkt dersom du vurderer medisinutdanning eller annen helsefaglig utdanning
  • Et enormt pensum og fagområde presentert på en forståelig måte av dyktige og engasjerte forelesere jobber for at du skal få det beste utgangspunktet for dine viderestudier innen helsefag

Alle utdanninger innen