Fakta

Sted:
Bergen Arkitekthøgskole
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300

Informasjon er oppdatert av Bergen Arkitekthøgskole

24. januar 2024.

Om studiet

Et femårig profesjonsstudium som er offentlig godkjent og kvalifiserer for støtte i Statens Lånekasse for utdanning.

Studiet ved BAS er et fulltidsstudium over 5 år (300 studiepoeng) og er organisert i to avdelinger, 3 år + 2 år.
Studiet avsluttes med en hovedeksamen, etter 5 år, i form av et avsluttende og kvalifiserende hovedarbeid, diplomarbeidet.
Bestått diplomeksamen gir rett til tittelen Master i Arkitektur

BAS er en privat høgskole, drevet av en stiftelse, og har fra høsten 2024 en studieavgift på NOK 
20 310,- per semester.

Studiets oppbygging

Faglig bygger BAS-alternativet på idéen om subjektet i sentrum og Open Form/inkluderende arkitektur, en formteori etablert av Oskar Hansen (Polen) og videreført i Norge av tidligere rektor, Professor Svein Hatløy.
Den faglige tilnærmingen til arkitektur forutsetter ukonvensjonelle undervisningsformer og gjør BAS til et pedagogisk alternativ.
Samtidig har studiet på BAS et helhetlig program for bærekraftig utvikling som legger vekt på landskap og klima som grunnlag for arkitekturen.

Studiet delt opp i 4 faglige områder som forutsetter integrering:

APP- Arkitektur - prosjektering og planlegging

TTA- Teknologi - teknikk og administrasjon

DAV- «Den andre verden» - eit fagområdet for særskilt og fri utvikling av skapende evner og personlige uttrykk

KTF- Kompletterande teoretiske fag

Arkitektur, planlegging og prosjektering er det mest omfattande fagområdet i studiet.

I I. avdeling, de 3 første årene, gir APP en allmenn introduksjon i arbeidet som arkitekt, med referansen subjekt, eller jeg og du.
Gjennom TTA får studenten en teknisk og analytisk innføring i oppgavene og i problemstillingene.
Fagområdet DAV er knyttet til kunstens verden; Visuell og plastisk form, individuelle uttrykk og visuell kommunikasjon. Studiet i dette fagområdet gjelder utvikling av synssansene og skapende uttrykksevner.
KTF skal gi et bredt teorigrunnlag, en vitenskapelig innføring i fagområdet som gjelder det fysiske miljøet, det sosiale miljøet, i kultur- og arkitekturhistorien og i filosofi. Studiene skal gi et forståelsesgrunnlag og en innføring i metodisk tolkning.

I 2. avdeling arbeider studentene med mer samansette problemstillinger i alle fagområdene. Det kreves av studenten at han eller hun har en avklart målsetting i prosjektet. Referansen er videre og problemstillingene sammensatte med større faglig bredde, videre drøfting og teoretisk diskusjon. Studenten må søke et ideologisk, moralsk fundament for sine handlinger som arkitekt.

Opptaksinformasjon

Opptaket til BAS er lokalt, det vil si at du må søke direkte til skolen (ikke via Samordna opptak).
Informasjon om søkeprosess, lenke til digital søknadsskjema med mer finner du på hjemmesiden til skolen.
http://www.bas.org/Opptak

Søknadsfrist: 15. april

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i Arkitektur

Alle utdanninger innen