Fakta

Sted:
Barratt Due musikkinstitutt Oslo
Studietype:
Årsstudium
Pris:

12.100,- pr år

Studieform: Samlingsbasert, undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

1-årig deltidsstudium som gir 30 studiepoeng.

Videreutdanningsstudiet retter seg mot søkere som ønsker å arbeide med musikk for barn i alderen 0 til 6 år og musikkundervisning på 1. og 2. årstrinn i grunnskolen. 

Studiets oppbygging

Undervisningen er tilrettelagt for helgesamlinger slik at studenter fra hele landet kan delta. Det er mulig å kombinere videreutdanningen med jobb.

Studiet består av åtte undervisningssamlinger, praksis på ukedager, gitarundervisning samt oppgaver mellom samlingene.

Praksis er i tillegg til helgesamlingene en sentral del av studiet. Praksisen kan foregå på varierende ukedager utenom, men er i hovedsak konsentrert til mandager.

Opptakskrav

Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng) og bestått musikkfaglig opptaksprøve som alle søkere må gjennomføre uavhengig av formell bakgrunn. Gjennom prøven vil søkeren måtte dokumentere tilstrekkelig musikkfaglig kompetanse for studiet.

Rangering av søkere gjøres i samsvar med instituttets forskrifter om studier ved Høyskoleavdelingen.

Godkjent politiattest.

Informasjon om politiattesten finner du her: Politiattest

Læringsutbytte

Du lærer blant annet å:

  • planlegge og gjennomføre musikkundervisning for barn i alderen 0 til 8 år.
     
  • vurdere og begrunne musikkundervisning for den aktuelle aldersgruppen.
     
  • anvende musikk for å styrke barns musikalske og generelle utvikling.
     
  • kommunisere både muntlig og skriftlig om musikkfaglige forhold.