Fakta

Sted:
Barratt Due musikkinstitutt Oslo
Studietype:
Master og høyere
Pris:

12.100,- pr år

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - Instrumentalpedagogen. 2-årig deltidsstudium som gir 60 studiepoeng.

Utdanningen retter seg spesielt mot musikere som ønsker spesialistkompetanse i instrumental- og vokalundervisning.

Studiets oppbygging

Utdanningen er organisert som et 2-årig deltidsstudium, og består av musikkpedagogisk teori og instrumentaldidaktikk, samt undervisningspraksis integrert i studiet.

Opptak forutsetter bachelorgrad i utøvende musikk eller tilsvarende utdanning. Utdanningen er rettet mot søkere med sang, symfonisk blås, klaver eller stryk som hovedinstrument.

Praksis er en sentral del av studiet. Instituttets mange avdelinger gir enestående muligheter til kvalitetsutvikling med langsiktige progresjonsplaner for elever på alle nivåer – også på øverste nivå nasjonalt og internasjonalt.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er organisert i:

  • Pedagogikk

  • Fagdidaktiske emner

  • Praksis

Opptakskrav

For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning må søker ha en bachelorgrad i utøvende musikk med minimum 180 studiepoeng hvor 60 studiepoeng må være avlagt på hovedinstrument, eller mastergrad i utøvende musikk med 120 studiepoeng. Opptaksprøve på hovedinstrument må påregnes. Med hjemmel i Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-1 kan søkere over 25 år søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Godkjent politiattest.

Informasjon om politiattesten finner du her: Politiattest

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist er 15. april annethvert år.


Les mer om opptak til studieprogrammet her

Læringsutbytte

Du lærer blant annet:

  • Å tilrettelegge undervisningsopplegg på alle nivåer for barn og unge med utgangspunkt i et basisrepertoar for ditt instrument.

  • Hvordan du arbeider med alle sider ved instrumentalteknisk og kreativ utvikling.

  • Hva som gjør deg til en god leder av kunnskapsprosesser og hvordan du kan inspirere gjennom måten du kommuniserer på.

  • Hvordan du arbeider med prestasjonsforberedelser og hjelper eleven til å prestere optimalt.

  • Hva som påvirker elevenes motivasjon og hvordan elever lærer best.

Alle utdanninger innen