Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 46.20 (primær)
  • 47.60 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255752

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Psykologi handler om oss mennesker og om hvordan hjernen vår fungerer, om hva som skjer i hjernen når vi tenker, føler, sanser og handler. Hvorfor oppfører vi oss som vi gjør, og like interessant - hvordan kan andre oppføres seg som de gjør? Og hvordan kommuniserer vi med hverandre? Dessuten, hva regner vi som psykiske lidelser og avvikende atferd?

Årsstudiet i psykologi skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng , og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i psykologi ved Ansgar høyskole. Det kan også brukes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna opptak.

Alle utdanninger innen