Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 45.80 (primær)
  • 50.40 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255752

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Psykologi handler om oss mennesker og om hvordan hjernen vår fungerer, om hva som skjer i hjernen når vi tenker, føler, sanser og handler. Hvorfor oppfører vi oss som vi gjør, og like interessant - hvordan kan andre oppføres seg som de gjør? Og hvordan kommuniserer vi med hverandre? Dessuten, hva regner vi som psykiske lidelser og avvikende atferd?

Årsstudiet i psykologi skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i psykologi ved Ansgar høyskole. Det kan også brukes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna opptak.

Alle utdanninger innen