Fakta

Lærested:
Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

23. januar 2023.

Om studiet

Master i Ledelse og menighetsutvikling er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi. Utdanningen tilbys i et nordisk samarbeid.

Master i Ledelse og menighetsutvikling er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi. Praktisk teologi er et bredt fagfelt, på dette mastergradsstudiet vil ledelse og menighetsutvikling være fokusområder.

Dette er et studium du kan ta ved siden av jobb, da du kan ta det på 50%, dvs. som et studieløp over fire år. Du har også muligheten til å ta det som fulltidsstudium, da på 2 år.

Se skolens nettside for oppdatert informasjon om kostnader knyttet til studiet.

Opptakskrav

Studenter som oppfyller følgende 4 kriterier kan få opptak på masterstudiet:

  1. Bachelor i teologi eller liknende med minimum 80 studiepoeng i emnegruppen kristendomskunnskap, teologi, RLE eller tilsvarende.
  2. Minst 20 av disse studiepoengene må være på 200-nivå.
  3. Minimum 10 studiepoeng praksis eller tilsvarende.
  4. Det kreves et karaktersnitt på minimum C på lavere grad for at en student skal kunne gå videre til mastergrad.

Søkere som ikke har 10 studiepoeng praksis kan etter søknad få opptak på bakgrunn av yrkespraksis eller annen relevant praksis. Søknader om godkjenning av alternativ praksis skal behandles av Studienemnda ved AHS .

Alternativ praksis kan være ett av følgende krav:

  • Minst ett års yrkespraksis innen kirke, menighet og organisasjonsliv.
  • Minst to års frivillig arbeid og lederansvar innen kirke og menighetsliv.

 

Masterstudiet har lokalt opptak. Søknadsfristen er 7. august.

Opptaksinformasjon

Utveksling

Ansgar Høgskole tilbyr utvekslingsmuligheter med skoler i både USA og Europa.