Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Master i Ledelse og menighetsutvikling er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi. Utdanningen tilbys i et nordisk samarbeid.

Master i Ledelse og menighetsutvikling er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi. Praktisk teologi er et bredt fagfelt, på dette mastergradsstudiet vil ledelse og menighetsutvikling være fokusområder.

Se skolens nettside for oppdatert informasjon om kostnader knyttet til studiet.

Opptakskrav

Bachelor i Kristendom, teologi eller tilsvarende + praksiskrav. Se skolens nettside for oppdatert studieplan hvor opptakskravene er detaljert beskrevet.

Opptaksinformasjon

Lokalt opptak.

Utveksling

Ansgar Teologiske Høgskole tilbyr utvekslingsmuligheter med skoler i både USA og Europa.