Interkulturell forståelse – årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Interkulturelle studier skal gi deg kunnskap om Nord/Sør-forhold, utviklingsspørsmål, utviklingslandenes situasjon, tverrkulturell kommunikasjon, sosialantropologi samt misjon- og bistandsspørsmål. Dessuten vil studiene gi deg kunnskap og innsikt i kulturelle forskjeller og menneskelig samhandling.

Eksempler på spørsmål som står sentralt i studier er: Hvem har skylden for fattigdommen? Er det noen land som alltid vil falle utenfor og aldri komme seg ut av fattigdom? Hvilke utfordringer står misjonsarbeidet overfor i fattige land?

Årsstudiet Interkulturell forståelse skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i interkulturelle studier (3-årig studieløp) ved ATH. Årsstudiet kan også inngå i andre bachelorprogrammer ved ATH.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak. 

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

255418