Fakta

Lærested:
Sted:
Kristiansand
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 255418

Informasjon oppdatert

5. februar 2024.

Om studiet

Syns du det er spennende å treffe mennesker fra andre verdensdeler? Er du nysgjerrig på denne rare kloden vår og ønsker å vite mer om andre kulturer, er årsstudium i bærekraft og kultur noe for deg.

Årsstudiet i Bærekraft og kultur består av 60 studiepoeng, og kan inngå som en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturelle relasjoner (3-årig studieløp) ved AHS. Det kan også benyttes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger.

I dette årsstudiet lærer du om den store variasjonen av kulturer og livsvilkår i vår verden, og hvordan dette mangfoldet er kommet nærmere som en følge av globalisering og migrasjon. Vi tar for oss de store utfordringene innenfor miljø, ulikhet og polarisering, og jobber praktisk og teoretisk for å bidra til å løse dem. Sammen utforsker vi hvordan vi kan bli bedre til å bygge broer og kommunisere på tvers, og hva dialog mellom mennesker med ulike kulturer og religioner kan bety. Hvordan kan vi involvere flest mulig i å gjøre samfunnet mer bærekraftig og rettferdig? 

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, organisasjonsbesøk, praksis og seminarer. Blant temaene du vil møte i fagene, er:

  • Interkulturelle relasjoner, migrasjon og integrering
  • Bærekraftig utvikling i en polarisert verden
  • Kultur og bærekraftig mangfold, og kampen mot rasisme og diskriminering
  • Kommunikasjon og brobygging, med samarbeidsøvelser og praktisk formidlingsarbeid
  • Tro, håp og interreligiøse relasjoner
  • Kulturmøter i praksis: Du velger mellom studietur til utlandet i 4 uker, eller interkulturell praksis lokalt

Studiet oppdateres stadig i samarbeid med organisasjoner, sosiale entreprenører og andre som jobber med bærekraft og kultur, lokalt og globalt. 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak.

Alle utdanninger innen