Fakta

Lærested:
Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 255480

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Bachelor i teologi er en åpen bachelor med ulike fordypninger og store valgmuligheter. Det gir allmenn innføring i teologiens disipliner og religion og kristen tro. Den vil kvalifisere for flere ulike stillinger innen kirke, menighet og organisasjonsliv, alt etter hvilken fordypning en velger. Studieprogrammet vil også kvalifisere til videre studier og opptak på masterstudier.

Fordypningen i bibelvitenskap gir mulighet til å lære minst et av de bibelske språk og få kunnskap om formidling og forkynnelse.

Fordypningen i misjon gir kunnskap og ferdiger til den som vil jobbe med kristen formdiling i møte med ulike kulturer.

Programmet har stor fleksibiblitet og er åpnet for ulike fordypninger.

Studiets oppbygging

Studiet består av:

  • Obligatoriske emner innen teologi og KRLE - 80/85 studiepoeng
  • Examen Philosophicum - 20 studiepoeng
  • Valgfrie fordypningsemner - 80 studiepoeng (fordypning i bibelvitenskap eller misjon)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad via Samordna opptak.