Fakta

Lærested:
Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 255480

Informasjon oppdatert

19. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du å lære mer om bibel, teologi, kirkeliv og misjon? Vil du jobbe med mennesker i menighet, kirke eller organisasjonsliv? Da er dette studiet for deg.

Målet med studiet er at studentene skal få hjelp til å integrere teologisk kunnskap og innsikt i sin egen personlige og åndelige utvikling. De skal også få kunnskap om kirkens rolle i dagens samfunn, og oversikt over menighetsliv og de ulike kirkesamfunn. 

AHS står i en evangelisk og frikirkelig kristendomstradisjon og ønsker å utdanne kunnskapsrike, relasjonsorienterte og engasjerte mennesker som ønsker en tjeneste innenfor kirke og menighet, misjon og organisasjonsliv. 

Studiet er et profesjonsrettet fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng og gir innføring i de teologiske disiplinene bibelvitenskap, praktisk teologi, systematisk teologi og kirkehistorie, med mulighet for fordypning innenfor en valgt disiplin.

Bachelor i teologi kvalifiserer til ulike mastergrader, deriblant Master i ledelse og menighetsutvikling ved AHS.

Sammen med Master i ledelse og menighetsutvikling, kvalifiserer studiet til prestetjeneste i Den norske kirke etter gjennomført praktikum ved MF Vitenskapelig høyskole: Norwegian School of Theology, Religion and Society.  

Studiet kan også tas på deltid. Se skolens nettside for mer info.

Studiets oppbygging

Studiet består av:

Opptaksinformasjon

Søknad via Samordna opptak.