Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Videregående (privat)

Om studiet

Forkurset passer best for deg som trenger repetisjon fra ungdomsskolematematikken.

Forkurset repeterer pensum fra ungdomsskolen og forbereder deg til å mestre praktisk matematikk på videregående nivå.

Kurset passer best for deg som trenger repetisjon  og en grundigere gjennomgang av de viktigste temaene fra ungdomsskolematematikken.

Om kurset
Forkurset ser på utvalgte temaer fra grunnskolepensumet i matematikk og gir deg et bedre grunnlag for å ta matematikk 1P og 2P eller 1PY/ 2PY.

Forkunnskaper
Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Eksamen
Ingen eksamen