Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Videregående (privat)

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Jobber du innen elektro eller industri og teknologi og ønsker formell kompetanse som kulde- og varmepumpetekniker? Hvis du har yrkespraksis fra relevant arbeid så kan du ta fagbrev hos oss.

Fagbrev kulde- og varmepumpetekniker for praksiskandidater

Før du kan gå opp til fagprøven i kulde- og varmepumpeteknikk, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev som kulde- og varmepumpetekniker.

I denne jobben utfører du en rekke oppgaver knyttet til utvikling og vedlikehold av kjølesystemer og slike jobber finnes i mange bedrifter, spesielt i maritim industri. Det er generelt god lønn og stor etterspørsel etter faglærte medarbeidere i denne bransjen.

Hvem kan ta fagbrev kulde- og varmepumpetekniker?

Fagbrevet passer for deg som har praktisk erfaring gjennom arbeide med kjøleteknikk og som ønsker formell kompetanse. Det passer også for deg som har fagbrev eller relevant erfaring innenfor elektro, industri og teknologi men som ønsker å jobbe med kjøleteknikk.

Praksiskandidatordningen gjelder om du kan vise til 5 års relevant yrkeserfaring og derfor kan ta fagbrev uten å være lærling. Når du begynner på kurset trenger du ikke å allerede ha 5 eller flere års erfaring. Hvis du for eksempel nå har arbeidet innenfor feltet i 4 år og ønsker å bruke 1 år på å få fagbrev kan du starte på kurset allerede nå.