Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo
Drammen
Sandnes
Ålesund
Molde
Trondheim
Fredrikstad
Kristiansand
Bergen
Tønsberg
Nettstudier
Akademiet LIVE

Nivå

Enkeltfag

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Biologi 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Biologi 2 for å oppnå full fordypning i programfaget.

Forkunnskaper

Fullført grunnskole (eller tilsvarende), og naturfag fra vg1.

Om faget
I biologi 1 er det lagt vekt på kunnskap både knyttet til planter, dyr og en rekke ulike organismer både på mikro og makronivå. I bakgrunn med dette ser man at disse organismene vil ha en rekke tilpasninger som gjør at de kan overleve i varierte miljøer og føre arten videre. Eksempelvis ser på formeringen, gassutvekslingen og sirkulasjonen til de vanligste planter og dyr, vi ser på hvordan hormon- og nervesignaler sendes hos planter og dyr, samt hvilken prosesser som foregår i de ulike celletypene hos en rekke sammensatte og enklere organismer. Labarbeid blir en viktig del av dette, hvor undersøkelser av plante og dyre-vev blir en stor andel av arbeidet.

Tar du faget som nettstudier, viser vi øvelsene, men du kan også melde deg på labkurs ved våre stedbaserte privatistkurs eller med Akademiet LIVE.

Forkunnskaper
140 timer naturfag og 140 timer matematikk 1T fra VG1 Studiespesialisering eller fra VG1+VG3 yrkesfaglig utdanningsløp. Det er ellers ingen spesielle forkunnskaper fra Biologi 1 som kreves. Det er svært lite overlapp mellom kompetansemålene i fagene, slik at man godt kan ta fagene uavhengig av hverandre. (Eksempelvis biologi 2 alene, selv uten å ha tatt biologi 1)

Omfang og støtte i Lånekassen:
Biologi 1 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen.

Eksamen
Eksamensformen er muntlig-praktisk. Eksamen er lokalgitt, som betyr at dato for eksamen settes av ditt lokale eksamenskontor.

Fagkoder
REA3035 er fagkoden du skal bruke når du melder deg opp til privatisteksamen på privatistweb.