Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var veldig tilfeldig. Jeg hadde jobbet 15 år i byggebransjen, som VVS-montør og servicemedarbeider. Plutselig så jeg en ledig stilling som trafikkbetjent, og jeg ble interessert. Jeg ble først ansatt som vikar i seks måneder i 2013, og trivdes så godt at jeg har blitt i jobben siden da. Jeg trodde jeg kom til å få masse kjeft, men i virkeligheten er det en jobb med mye frihet, og måten du behandler andre vil påvirke hvordan de snakker til deg. Det handler om å være hjelpsom, informativ og serviceinnstilt. Noen ganger må man også gi dem en konsekvens, der man ikke kan løse situasjonen på annen måte.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber både morgen, dagtid, kveld og i helger. Vi har delt området vårt i ulike soner, så jeg og mine kolleger sjekker ulike soner. Hvilke soner vi sjekker, endres på hver dag. Jeg begynner dagen med å patruljere mitt område. Vi sjekker om noen biler står parkert ulovlig ut fra regler for parkering ved vegkryss, gangfelt, fortau, skiltforskrift om all stans og parkering forbudt.

Som trafikkbetjent vil man heller veilede bilister ved feilparkeringer, enn å straffe de, så det er noe vi alltid gjør hvis det er mulig. Vi sjekker også om parkerte biler har betalt parkeringsavgift. Har bileieren forlatt bilen uten å betale parkeringsavgift, kan det hende vi må skrive ut en parkeringsbot.

Vi kan også få akutte telefoner under vakten vår, noe som gjør at vi drar til et spesifikt sted for å håndtere en situasjon. Dette kan være alt ifra grove feilparkeringer som stopper trafikken eller folk som misbruker butikkundeparkering over flere dager, til at en skole trenger hjelp med å fjerne biler som ikke skal være der.

En hverdag for oss betyr vanligvis mye gåing og frisk luft, og det er jo positivt. Hvis vi trenger det, har vi også biler vi kan bruke.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du tar en grunnutdanning hos Norges Parkeringsforening. Nesten alle som tar eksamenen blir godkjent til å bli trafikkbetjent. Eksamenen går veldig greit, og er ikke så veldig vanskelig. Det koster mye å ta kurset, men det er arbeidsgiver som betaler for det. Hvis du har bestått eksamenen, kan du jobbe som trafikkbetjent i hele Norge.

På grunn av nye forskrifter i 2016-17, så ble det sånn at innen det som kalles vilkårsparkering, altså parkering i parkeringshus og på gateparkering, så må man ta en prøve hvert fjerde år. Dette gjør man for å sikre at trafikkbetjentene har oppdatert kunnskap innenfor dette området.

I tillegg til å ha tatt trafikkbetjentkurset, må du ha førerkort.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du bør verken være for nervøs eller for hissig i kontakt med bilister. Du kan ikke være konfliktsky – du må tåle en diskusjon, samtidig som du er rettferdig og balansert. Dette er noe man kan øve på. Når det er sagt, er det noen som vil være mer sårbare i dette yrket, og det bør man tenke på før man velger å bli trafikkbetjent. Det er en stor fordel at en klarer å kommunisere godt og være psykisk sterk. Du må tenke likhet for loven, og tåle å stå i krevende situasjoner – for de kommer, selv om mange dager er veldig hyggelige.

Hva liker du best med yrket?

– Det jeg liker best er friheten under ansvar. Du har veldig mye frihet i denne jobben. Jeg liker å ha kontakt med mennesker, være ute i frisk luft og å styre egen dag.

Hva liker du minst med yrket?

– Det jeg liker minst må være dårlig vær. Man må være ute året rundt. Det er ikke gøy å gå ute i regn eller bitende kulde.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale denne jobben til utadvendte, som liker å være ute i frisk luft, som liker å bevege seg og som er ansvarsfulle.

Hvilken andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan for eksempel bli teamleder eller førstebetjent for andre trafikkbetjenter.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Man kan forvente 400 000–450 000 kroner i året.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen yrket?

– De er ganske ok. Det trafikkbetjentkurset er relativt dyrt, men arbeidsgiveren er villig til å betale for det dersom du er motivert og flink. Oftest blir man ansatt i en prøveperiode, og dersom du gjør en god jobb, så blir du sendt på kurset.

Tekst:
Jonina Reynisdottir
Det jeg liker best er friheten under ansvar.
En hverdag for oss betyr vanligvis mye gåing og frisk luft.
Du kan ikke være konfliktsky - du må tåle en diskusjon, samtidig som at du er rettferdig og balansert.