Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg brukte en del legemidler da jeg var liten, og ble nysgjerrig på hvordan de egentlig virket. I tillegg hadde jeg inntrykk av at det var et yrke med mange gode arbeidsmuligheter.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er daglig leder i tillegg til provisorfarmasøyt, noe som betyr at jeg er ansvarlig for driften av apoteket. Jeg sørger blant annet for at kampanjene våre settes opp til rett dato, og at logistikken er i orden. Dette betyr at jeg må bestille nok varer, slik at vi har det kundene spør etter når de kommer innom. I tillegg sjekker jeg holdbarheten på det vi har månedlig, slik at vi ikke selger medisiner og varer som har gått ut på dato.

Det er også en del av min jobb å sørge for at vi overholder rutiner vi er pålagt, og nå som vi er midt i koronautbruddet har det vært en del rasjoneringstiltak vi må overholde. Dette betyr at vi må begrense hvor mye medisin vi gir ut til hver enkelt kunde, slik at det blir nok medisiner til alle.

Foruten den vanlige kundekontakten ute i apoteket, har jeg ansvar for å veilede kunder i riktig legemiddelbruk. Det innebærer for eksempel inhalasjonsveiledning, der jeg lærer nye legemiddelbrukere hvordan inhalasjonsmedisinen skal brukes. I tillegg sjekker jeg også inhalasjonsteknikk til kunder som har brukt medisinen sin en stund, for å se om de bruker inhalasjonspreparatet riktig.

For to år siden startet vi også med medisinstartsamtaler i apotek. Her veileder jeg kunder som skal starte på ny hjertemedisin og svarer på eventuelle spørsmål de skulle ha om bruk, forsiktighetsregler, eventuelle bivirkninger og så videre.

Som farmasøyt føler jeg et ansvar for å trygge og gi råd til kundene slik at de blir sikre på hvordan de skal bruke medisiner riktig. Jeg holder meg ellers faglig oppdatert og sørger for at kollegene mine har anledning til å holde seg oppdatert.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å være provisorfarmasøyt må du enten gå et profesjonsstudium som tar fem år, eller du kan ta en bachelorgrad og bli reseptarfarmasøyt, før du bygger på med mastergrad for å bli provisorfarmasøyt. For å bli apoteker, altså leder på apoteket, må du være provisorfarmasøyt.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Dette passer ikke for slurvete og unøyaktige personer. Som farmasøyt er du siste kontroll før kunden får medisinen sin. Overser du en feildosering kan det i verste fall føre til pasientdød, så unøyaktighet kan få store konsekvenser for kunden. Det er mye ståing og gåing i løpet av en dag, man er alltid på beina, så om man trives best med å jobbe ved en kontorpult, er nok ikke dette riktig jobb.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er variert, og byr på mange ulike områder man kan jobbe med. Jeg liker godt å hjelpe kunder og ha et godt kundemøte. Det å være farmasøyt er et yrke i utvikling. Bare fra jeg ble ferdig for to år siden har vi fått flere ansvarsområder. Nå er det nettopp blitt bestemt at vi kan sette influensavaksine på kunder uten at de trenger å ha med resept fra legen.

Dette, i kombinasjon med at vi er et lavterskeltilbud for kunder som ikke vil dra til legen, bidrar til bedre folkehelse. På samme tid avlaster vi legekontorene. Jobben oppleves viktig og meningsfull. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg jobber i et apotek som nylig åpnet, så akkurat nå er det få kunder her, men det vil jo snu igjen. Det hender vi har kunder innom som rett og slett ikke forstår at vi vil deres beste, at det vi foreslår er fordi vi vil hjelpe dem. Det kan være trist og utfordrende.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Provisorfarmasøytyrket passer for nøyaktige personer som er kundeorienterte og liker å jobbe med mennesker. Det er også viktig å være løsningsorientert, være i stand til å finne et alternativ for kunden dersom medisinen eller legemiddelet de søker ikke finnes på lager, for eksempel.

I tillegg er det selvsagt viktig å være interessert i faget, fordi man må holde seg oppdatert på det som skjer innen feltet.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes mange muligheter her. Som provisorfarmasøyt kan man jo bli apoteker, slik jeg er. Dette krever to års relevant jobberfaring som farmasøyt. Det går an å ta doktorgrad etter mastergraden, man kan jobbe på sykehus, mer klinisk rettet med pasienter, eller i legemiddelindustrien, med produksjon eller salg og markedsføring.

Statens legemiddelverk ansetter farmasøyter som jobber med å utarbeide lover og retningslinjer, og i kommunen kan man jobbe som kommunefarmasøyt. Det finnes også farmasøyter i andre offentlige etater.

På apotek finnes det ulike ansvarsområder, alt etter hvor stort apoteket er. Noen apotek tilbyr legemiddelassistert rehabilitering, hvor man følger opp rusavhengige med medisiner, og gir dem det de trenger, slik at de ikke skal oppsøke det samme ute på gaten. Det nyeste er også at man kan bli vaksinatør, og sette vaksiner på apotekkunder som ønsker det.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Hvilken lønn du får kommer an på hva man jobber som, om man er apotekfarmasøyt eller produksjonsfarmasøyt for eksempel, men også hvor i landet man jobber, og eventuelt i hvilken apotekkjede. Som nyutdannet provisorfarmasøyt i apotek kan man forvente en begynnerlønn i overkant kr 500.000 nå i 2020.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg vil si det er store muligheter for å få jobb som provisorfarmasøyt. På universitetet fikk vi høre at etterspørselen er stor, og det ser ut til å stemme. Selv fikk jeg fast jobb før jeg var ferdig med utdanningen, det samme gjaldt flere andre i kullet mitt. Jeg vet ikke om noen farmasøyter som er arbeidsledige.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Det nyeste er også at man kan bli vaksinatør, og sette vaksiner på apotekkunder som ønsker det.
Jeg vet ikke om noen farmasøyter som er arbeidsledige.