Professor Unn-Doris K. Bæck

YrkesintervjuProfessor favoritt ikon

Som professor liker Unn-Doris å forske på spennende problemstillinger og jobbe med studenter.

Unn-Doris K. Bæck
44 år
Professor
UiT Norges arktiske universitet
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- I 2002 fikk jeg doktorgrad her på universitetet. Etter det jobbet jeg åtte år med oppdragsforskning i Northern Research Institute, NORUT. Jeg fikk etter hvert lyst til å komme tilbake til universitetet for å kunne jobbe mer teoretisk, og for å få muligheten til å fordype meg i de forskjellige problemstillingene. I dag jobber jeg som professor i pedagogikk og har doktorgrad i sosiologi.  

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

professor_skilt_edited.jpg

Creative Commons Licence

- I perioder når jeg har mye undervisning, består arbeidshverdagen av å forberede til undervisning og forelese for studenter på forskjellige nivåer. Videre har jeg seminarer med studenter og veileder dem med bachelor, master- eller doktorgradsoppgavene sine.

I periodene med mindre undervisning får jeg mer tid til forskningsarbeid. Da kan det være at jeg besøker en skole for å intervjue lærere eller elever, eller at jeg sitter her på kontoret og jobber med datamateriale jeg allerede har samlet inn. Jeg bruker også en del tid på å skrive forskningsartikler og bøker.

Som professor sitter man i en del komiteer og har ulike styreverv, eksempelvis i bedømmelseskomiteer, instituttstyret og forskjellige utvalg. Man kan trygt si at jeg har varierte arbeidsdager.     

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli professor?

- Det første skrittet på veien til å bli professor er å ha en doktorgrad. Etter det må du kvalifisere deg videre. Først og fremst må du publisere en del bøker og artikler. Det kan du gjøre mens du jobber som forsker eller som førsteamanuensis.

Deretter setter universitetet ned en komité av andre professorer, som avgjør om du er kvalifisert til å bli professor. De ser blant annet på forskningsarbeidet du har gjort etter doktorgraden, publikasjonene dine, hvilke prosjekter du har ledet og hvor mange doktorgradsstudenter du har veiledet.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Jeg synes det er kjempebra at yrket har en stor grad av fleksibilitet. Å være forsker er et kreativt yrke, og fleksibiliteten i forhold til arbeidstider synes jeg er veldig positivt. Dette ikke er en åtte til fire jobb. Jeg har også muligheten til å reise en del, noe jeg liker veldig godt.

Her på universitetet får jeg jobbe med studenter, noe som er veldig motiverende. I jobben får jeg også muligheten til å fordype meg i problemstillinger jeg synes er spennende og viktige. 

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Det er egentlig ikke noe jeg misliker med jobben min. Det som kan være utfordrende er balansen mellom det å få tid til å forske og de andre oppgavene jeg har. Jeg har lært at jeg må være flink til å passe på at ikke all tiden går til andre ting enn forskning. Jeg må også passe på at jeg ikke jobber for mye.    

Professor Unn-Doris K. Bæck

 

Hvilke andre arbeidsområder og muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Hvis du har valgt å ta en doktorgrad, har du i utgangspunktet valgt å bli forsker. Likevel er ikke alle med doktorgrad nødvendigvis forskere. En del får ledende administrative stillinger på universiteter eller i annen offentlig eller privat virksomhet. Noen driver også med undervisning. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Lønnsnivået innenfor samfunnsvitenskap og humaniora ligger betydelig under mange av de andre fagområdene på universitetet, som for eksempel medisin og juss. En nyansatt har vel en årslønn på cirka 600 000 kroner. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Akkurat nå ser det ut til å være et generasjonsskifte her på instituttet, for det har blitt utlyst noen stillinger som førsteamanuensis i det siste. Sjansene for å få jobb varierer likevel fra fagområde til fagområde. Derfor er det ikke så lett å si noe helt generelt om hvordan jobbmulighetene er for tiden. 

Tekst: Sigve Nedredal

Tekst:  

Yrkesbeskrivelser