Hvorfor valgte du dette yrket?

– I min første jobb etter studiene kjøpte jeg inn en del kvalitative analysetjenester. Jeg likte faget, og da jeg ble spurt om jeg ville starte i dette firmaet som jeg kjøpte analysetjenester fra, som da het MM, og som nå heter Ipsos, takket jeg ja. Så det var nesten som at yrket fant meg. Det var i alle fall litt tilfeldig.

Nå har jeg jobbet med markedsanalyse i 20 år, først i analysebyrået Ipsos i åtte år. Først som prosjektleder og deretter som konsulent. Mens de siste 12 årene har jeg jobbet med analyse og innsikt i TINE i diverse roller. Jeg har jobbet med stort sett alle analysemetoder, kvalitative og kvantitative metoder, og både operativt og strategisk. Nå leder jeg et lite team som jobber med shopper-/retail-analyse og innsikt.

 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Som teamleder for et nytt fagområde innenfor analyse, altså shopper/retail, består en del av jobben min av å finne ut hvordan vi skal jobbe med dette området, og hva vi skal fokusere på. En del oppgaver i den forbindelsen er å kartlegge hvilke behov det finnes i organisasjonen for shopper- og retailanalyse og innsikt. Jeg jobber mot både markedsavdelingen og mot salgsavdelingen, spesielt de som jobber med "shopper marketing". Jeg bruker tid på å sette meg inn i planene som er lagt for å vurdere hvordan jeg kan bistå med innsikt. Så en del av jobbhverdagen min er å ha møter med kollegaer.

Jeg jobber også opp mot markedsavdelingen for å kartlegge hva vi har av forbruker- og shopperinnsikt, og hva vi trenger mer av. Vi skal jobbe med den såkalte kundereiser for å forstå hele reisen, som vil si behovet fra man trenger påfyll av melk, til man har handlet melk og satt kartongen i kjøleskapet. Disse reisene er ganske forskjellige fra melk, til yoghurt, til juice og iskaffe – og mye handler om at noen produkter er rutinekjøp, mens andre er mer impulskjøp. Jeg jobber også mye med å tilgjengeliggjøre innsikt, samt å hjelpe salg og marked med å benytte denne innsikten i den kommersielle driften. Når noen trenger innsikt for å løse en oppgave, er min jobb å enten sette sammen innsikt vi allerede har, eller å gjennomføre nye undersøkelser for å skaffe ny innsikt. I TINE har vi mye data og informasjon som vi analyserer og skaper innsikt fra.

Når vi trenger ny innsikt jobber jeg med analysebyråer: jeg skriver analysebrief, får tilbud fra flere byråer, velger byrå, setter opp en survey med byrået, godkjenner spørreskjemaer og eventuelt annet intervjumateriale, følger opp under feltarbeidet, kaller inn til rapporteringsmøte der byrået presenterer sluttrapporten til oss. Til slutt lagrer jeg rapporten og skriver en oppsummering av studien. Vi jobber mye med Sharepoint og Teams for å lagre innsikt og dele innsikten.

Jeg har også personalansvar for en som er nyutdannet og i sin første jobb, så en del av arbeidsdagen min består av ledelsesoppgaver. Eksempler er å delegere oppgaver, diskutere hvordan vi skal løse oppgaver, gi hjelp når det trengs, gjennomføre såkalte én-til-én-møter der vi diskuterer oppgaver og andre ting.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg er utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, som etter hvert ble en del av BI. Dette tilsvarer vel en mastergrad i dag. Det er vanlig at de som jobber med markedsanalyse har markedsførings- eller økonomiutdannelse. Det er også en del som har studert sosiologi, samt noen som har studert sosialantropologi. En del som for eksempel jobber med kvalitative metoder og etnografi i analysebyråer er sosialantropologer.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Å jobbe som markedsanalytiker krever at du er metodisk, analytisk og grundig, så har man ikke disse egenskapene, så egner man seg ikke så godt til å være markedsanalytiker.

Hva liker du best med yrket ditt?

– At man må være nysgjerrig. Jeg er glad i å finne ut av ting, fordype meg i problemstillinger og bruke flere kilder for å skape innsikt. Og jeg liker å lese fagbøker. Jeg er nok en typisk «fag-nerd». Jo mer jeg forstår av forbruker- og shopperadferd, jo bedre!

Og ikke minst så er jeg glad i å hjelpe kollegaer. Jeg jobber i en fag- og støtteavdeling som hjelper med å skaffe, tilgjengeliggjøre og bruke innsikt. Og det betyr at jeg også har mange varierte arbeidsoppgaver – og det liker jeg.

Jeg har fagansvar for forbrukertrender, noe som jeg synes er veldig gøy å jobbe med. Jeg følger med på trender og oppdaterer vårt eget trendrammeverk. En del av jobben min er å holde trendforedrag, og det synes jeg er veldig morsomt. I disse foredragene forteller jeg om hvilke forbrukertrender det er viktig at vi som jobber i TINE kjenner og bruker når vi skal jobbe med innovasjon, produktutvikling og kommunikasjonsutvikling.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Å, det er vanskelig å svare på, jeg er jo så innmari glad i markedsanalyse. Jeg er så heldig i å jobbe i en virksomhet som er opptatt av markedsanalyse og forbrukerinnsikt. Noen ganger får vi så korte frister at vi ikke kan gjennomføre ting som for eksempel en forbrukertest på en slik måte som er best metodemessig, men må velge en litt mindre bra løsning. Det kan være irriterende, men det skjer heldigvis ikke så ofte. Og så kan det være veldig mange møter i løpet av en uke.

 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Man bør definitivt være analytisk, grundig og metodisk for å jobbe med markedsanalyse. Og så blir det veldig mye mer gøy dersom man er nysgjerrig av natur. Nysgjerrig på mennesker. Hvilke trender vil påvirke oss fremover, hvilke holdninger har forbrukere, hvilke smaker liker de, er juice noe man kjøper på rutine, hva blir man påvirket av i butikken, hvordan skal butikkplakater se ut for å bli lagt merke til også videre.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man kan jobbe med markedsanalyse i et analysebyrå eller i en virksomhet, i en analyseavdeling. Mediebyråer har også ofte analyseavdelinger. Jeg tenker også at erfaring fra markedsanalyse er nyttig dersom man for eksempel vil jobbe med markedsføring. Jobber man som markedsanalytiker i et analysebyrå jobber man med flere kunder og mange ulike problemstillinger. Er man i en virksomhet, slik som meg, jobber man kanskje mer i dybden på enkelte problemstillinger og temaer.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Dette har jeg ikke helt oversikt over, men startlønnen for en markedsanalytiker tror jeg kanskje ligger på mellom 450 000–550 000 kroner.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Gode, fordi man kan jobbe både i byrå og på kundesiden. Mediebyråer ansetter også markedsanalytikere. Markedsanalyse vil alltid være viktig for å forstå markeder og forbrukere.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Vi skal jobbe med kundereiser for å forstå hele reisen, som vil si behovet fra man trenger påfyll av melk, til man har handlet melk og satt kartongen i kjøleskapet.
Å jobbe som markedsanalytiker krever at du er metodisk, analytisk og grundig.