Kiropraktor Ingrid Julia Cowie holder opp en model av en ryggrad.

YrkesintervjuKiropraktor favoritt ikon

- Jeg elsker faget mitt og yrkets hurtige kombinasjon av teori og praksis, sier Ingrid Julia Cowie.

Ingrid Julia Cowie
30 år
Kiropraktor
Ås Helse på Ås og OK-klinikken i Oslo
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg drev med dans i tenårene og gikk selv til kiropraktor. Jeg var interessert i hvordan kroppen fungerte og stilte mange spørsmål til kiropraktoren. En dag spurte han meg om ikke jeg kunne tenke meg å ta samme utdanning.

Svaret var ikke umiddelbart ja, men ett år senere søkte jeg blant annet på kiropraktorutdanning i utlandet. Valget var en god blanding av livets tilfeldigheter og at jeg ble introdusert til yrket av en virkelig god representant.

Hvilke yrkesoppgaver består yrkeshverdagen di av?

- Jeg har to jobber. Her på Ås Helse driver jeg egen tverrfaglig klinikk sammen med samboeren min. I Oslo jobber jeg som selvstendig næringsdrivende ved OK Klinikken, som også er en tverrfaglig klinikk. Jobben i seg selv er den samme begge steder, bortsett fra at jeg også har et overordnet administrativt ansvar på Ås.

Det første jeg gjør når jeg får en ny pasient er å kartlegge sykehistorien og generell helse for å få finne grunnen til smertene. Siden en del pasienter er engstelige for årsaken til smertene eller og usikre på hva behandlingen innebærer, forklarer jeg hva jeg undersøker og hvilken fremgangsmåte og behandling jeg anbefaler. 

Hovedvekten av pasienter kommer med korsryggplager og stive nakker. Statistikken sier at kvinner mellom 25 og 45 år bruker kiropraktor mest. Jeg jobber med muskel og skjelettsystemet. Enkelt forklart består behandlingen blant annet av å manipulere leddflater for å gi pasienten økt bevegelighet og mindre smerter. I tillegg til å jobbe med bløtvev som muskulatur, gi veiledning med tanke på rehabiliteringsøvelser og utførelsen av daglige aktiviteter.

Jeg har erfart at hvis problemet er akutt, så får pasienten raskt smertelindrende effekt av behandlingen og behøver ikke nødvendigvis mange behandlinger. På den andre siden, får de ikke nok behandlinger, kommer de ofte for raskt tilbake. Derfor er det viktig å utarbeide en behandlingsplan tidlig. Jeg engasjerer pasienten til å ta ansvar for sin egen helse. Derfor gir jeg ofte hjemmeøvelser og veiledning som en del av behandlingen.

Pasientene lærer om sin problematikk og årsaksfaktorer. Jeg kan dessverre ikke gjøre alle symptomfrie, men min erfaring er at de aller fleste blir bedre.

I løpet av en arbeidsdag har jeg et sted mellom 5 og 15 pasienter. Jobben er veldig intim i den forstand at jeg har direkte fysisk kontakt med pasienter og må også kunne kommunisere godt med andre mennesker. Det gjelder også annet helsepersonell som fastleger og fysioterapeuter.

Hvilken utdanning/kvalifikasjoner er nødvendige for å bli kiropraktor?

- I dag finnes det ingen kiropraktorutdanning i Norge. Jeg utdannet meg i England og tok en femårig master. Da jeg kom hjem hadde jeg et års turnus, noe som er obligatorisk for å være medlem av Norsk Kiropraktorforening.

For å jobbe som kiropraktor mener jeg at du bør være en selvstendig og fleksibel type. Å kommunisere klart og tydelig er en god egenskap. Dette kan læres underveis og er jo viktig for livet generelt. Å vedlikeholde sin egen helse er også viktig for å kunne utøve yrket. Du trenger ikke store muskler, men må være hurtig.

Hva er det beste med yrket ditt?

img_2364.jpg

All rights reserved.

- Det må være å utdanne seg og jobbe i et fagmiljø med svært interesserte og engasjerte kollegaer. Min opplevelse er at de fleste kiropraktorer er veldig fornøyde i yrket sitt. I tillegg til faget som jeg synes er utrolig spennende i seg selv, setter jeg stor pris på å møte så mange mennesker fra forskjellige yrkesgrupper og bakgrunner.

Jeg lærer mye av mine pasienter som jeg ellers ikke ville fått innsikt i. Samtidig liker jeg fleksibiliteten jeg har til å bestemme min egen arbeidsdag.

Hva misliker du mest ved yrket ditt?

- Den fleksible arbeidsdagen er en god ting, men har også en bakside. Pasientene er avhengige av kontinuitet i behandlingen og det er ikke like lett å ta så mange lange ferier. Er jeg borte i lengre perioder vil pasientgrunnlaget reduseres.

Som selvstendig næringsdrivende er altså terskelen for å være borte fra arbeidet veldig stor. Noe som jeg også synes er positivt, det fostrer god arbeidsmoral.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innen ditt yrke

- De aller fleste jobber som selvstendig næringsdrivende og det er svært få fast ansatte kiropraktorer. Mange finner ut hvilket område de ønsker å spesialisere seg i, og det er mulig å ta en doktorgrad.

En gang iblant finnes det jobber i forsikringssektoren, men dette er som regel kortere engasjementer. Det har lenge vært snakk om at Norge få sin egen kiropraktor utdanning. Det vil antakelig gi mulighet for flere faste arbeidsplasser.

Hva kan du forvente i lønn i dette yrket?

- Lønnen varierer sterkt. Det er et spenn fra cirka 450 000 opp til 1.5 millioner kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Flaskehalsen er for tiden å finne en turnusplass. Da jeg var ferdig med masterstudiet var ikke det et problem, men det har endret seg de sist årene. I de store byene er det mange kiropraktorer, og derfor er det bedre å etablere seg et sted hvor det er en større etterspørsel. I utkantstrøk vil jeg si at det er mer ukomplisert å starte sin egen praksis.

img_2389.jpg

All rights reserved.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Enkelt forklart består behandlingen blant annet av å manipulere leddflater for å gi pasienten økt bevegelighet og mindre smerter.
    • Du trenger ikke store muskler, men må være hurtig.

Yrkesbeskrivelser