Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er opptatt av hud som fagfelt, og jeg liker å se hva som skal diagnostiseres. Hudfaget er et visuelt fag, og det er givende å kunne se om en behandling jeg setter i gang, fungerer eller ikke.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Min typiske arbeidsdag er på poliklinikken på sykehuset. Det er et sted hvor pasienter kommer for en konsultasjon, som er en undersøkelse på cirka 25 minutter. Det er altså ikke pasienter som legges inn på sykehus over dager. I løpet av en arbeidsdag ser jeg mellom 13–14 pasienter. Disse personene er henvist fra andre leger, stort sett fastleger og noen ganger fra andre spesialister. Da skal jeg som hudlege se på hudplagene de kommer med, og finne ut hva som feiler dem. Dette kalles å sette en diagnose. Deretter må jeg finne ut hvilken behandling som kreves, og sette i gang behandling, for så å følge opp og kontrollere om behandlingen virker. I tilknytning til pasientarbeid utfører jeg småkirurgi, fotodynamisk behandling (spesialbehandling av hudkreft) og laseroperasjoner. Dette er ulike behandlingstilbud innen hudfaget.

Ellers underviser jeg medisinstudenter, og veileder de legene hos oss som skal bli spesialister innen hud og veneriske sykdommer (kjønnssykdommer). 

Når en pasient kommer på hudpoliklinikken, starter de med å forklare bakgrunnen for plagene de har. Ofte har de en hudforandring de ønsker vi skal se på. Som hudlege snakker jeg med pasienten, går gjennom sykehistorien og ser på huden for å finne ut hva det gjelder. Ofte bruker vi en lupelampe som er en lampe med forstørrelse og godt lys, for å komme nærme nok huden til å se godt. De vanligste hudplagene pasientene har, er hudkreft, eksem, psoriasis og kroniske sår. Huden er mangfoldig, og som hudlege får du pasienter med hudforandringer som du ikke alltid skjønner hva er. Du er derfor aldri helt utlært i faget, og det er alltid noe nytt å lære i denne jobben. 

Arbeidsdagen min varer fra klokka åtte til fire. I tillegg er det en del vaktarbeid og administrativt arbeid. Som hudlege får du resultater fra hudprøver som du har sendt inn, vevsprøver og blodprøver. Prøvesvar kommer i ettertid av pasientbesøket, og må samles inn for å se på hva slags konsekvenser resultatene kan få for pasienten. I en del tilfeller må vi undersøke pasientens hud flere ganger, eller kanskje pasienten må sendes til en annen spesialist. Det er mye arbeid med henvisninger fra andre leger. I løpet av en dag kommer opp mot 60 henvisninger, som vi må gå gjennom og vurdere, før pasienten kommer inn til en undersøkelse på hudpoliklinikken. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du begynner med vanlig legeutdanning som tar seks år. Hvis du vil spesialisere deg etterpå, må du først være et og et halvt år i praksis. Deretter må du være i fem år på en institusjon eller sykehus som har godkjennelse for å utdanne hudleger, og her får du både teoretisk og praktisk opplæring. Til sammen er det en lang utdanning. 

Som hudlege må du like å omgås alle typer av mennesker. Innenfor hudfaget er det en fordel å være litt praktisk, da mange rutiner i arbeidsdagen kan kreve det. Dette kan være en fordel ved bruk av ulike behandlingsmetoder som for eksempel kirurgi, skraping og når du tar prøver av hud.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det kan være en utfordring dersom du har dårlig syn. Dersom du har håndeksem, bør du tenke deg om før du velger å bli hudlege, grunnet hyppig håndvask i forbindelse med pasientarbeid. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Jeg liker å treffe pasienter av begge kjønn i alle aldre. Som hudlege får du hele spennet av pasienter. Jeg liker at hudfaget gir mulighet til å utøve mange praktiske arbeidsoppgaver. Hudfaget berører ulike andre fagfelt med gode muligheter for samarbeid med andre spesialister innen for eksempel indremedisin, revmatologi, mikrobiologi og så videre. Jeg liker å se hva jeg behandler og resultatet av behandlingen.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det jeg liker minst er tidspresset. Noen ganger får jeg ikke nok tid til å ivareta pasienter slik jeg ønsker, og som de fortjener. 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale mennesker som liker å møte pasienter i alle aldre og kjønn. Generelt bør du like å arbeide med mennesker og ha god evne til kommunikasjon. Hvis du liker å jobbe både praktisk og teoretisk, vil du trives i denne jobben.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Det går an å både jobbe på et offentlig sykehus, men også på privat sykehus. Mange hudleger arbeider i privatpraksis. Noen hudleger spesialiserer seg på kjønnssykdommer eller kosmetiske tilstander. Videre er det mulig er å rette seg inn mot undervisning, forskning eller helseadministrasjon.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Det er stor forskjell på lønn avhengig av om du jobber offentlig eller privat. Som privatpraktiserende hudlege tjener du ofte mer enn du gjør ved offentlig sykehus. Lønn vil også variere ut ifra hvor mange vakter du har og hvor mange timer du arbeider i løpet av en uke. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Det er veldig gode sjanser, da det er stor etterspørsel etter hudleger i Norge. Dette gjelder for arbeid både innen det private og offentlige.

 

Du er derfor aldri helt utlært i faget, og det er alltid noe nytt å lære i denne jobben. 
Det er veldig gode sjanser, da det er stor etterspørsel etter hudleger i Norge.