Portrett av farmasøyt Georg Giæver Beiske. Foto.

YrkesintervjuFarmasøyt favoritt ikon

Georg Giæver Beiske jobber som prosjektleder i et av verdens største legemiddelselskaper.

Georg Giæver Beiske
29 år
Prosjektleder
Bayer

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg hadde lyst til å jobbe med legemiddelutvikling. Jeg tenkte lenge på om jeg skulle studere medisin eller helseøkonomi, men grunnen til at jeg landet på farmasi og legemiddelutvikling var fordi jeg hadde lyst til å jobbe med noe som kan påvirke livet til så mange mennesker. Med dette yrket får jeg jobbe med medisinsk vitenskap, noe jeg synes er veldig spennende. Jeg får drive med noe jeg synes er meningsfylt.

uio_oslolifescience_georg_giaever_beiske_dsc00363.jpg

Farmasøyt Georg Giæver Beiske holder foredrag foran et lerret som viser vitenskaplige data og illustrasjoner. Han peker på lerretet og snakker engasjert.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jobben min er først og fremst å være prosjektleder. Det innebærer at jeg snakker med folk, som er det jeg bruker mesteparten av tiden min på, enten direkte eller via e-post. Jeg følger opp ting, jeg lager planer og ser hvordan ting går og utvikler seg underveis. Jeg sitter også mye i møter.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– At man er opptatt av legemiddelutvikling og at man har interesse for faget. Man lærer mye om hvordan utviklingen fungerer i jobben, og det finnes heldigvis mange veier inn i dette yrket. Man kan ha studert kjemi, medisin, farmasi eller biokjemi for å nevne noe. Men farmasi er kanskje den mest opplagte veien inn.

Hva liker du best med yrket ditt?

 – Jeg liker best å diskutere legemiddelutviklingen. Altså det å finne nye løsninger på hvordan vi kan få et legemiddel frem til pasientene, enten det gjelder utviklingen av produktet, produksjonen eller hvor det foregår. Det å jobbe sammen med andre for å oppnå dette skaper også en veldig god stemning og det gjør at jeg trives veldig godt.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Yrket mitt passer ikke for dem som har mest lyst til å sitte med et stort problem alene og jobbe med det til det er løst. De burde ikke bli prosjektledere. Mitt yrke handler mer om å ha overblikk, man må ha tåle å ha mange baller i luften samtidig og man må kunne kommunisere med de rundt en.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er nok byråkratiet. Legemiddelutvikling er en gjennomregulert bransje, noe som er bra og det må det være, men det kan også skape frustrasjoner når ting tar lengre tid enn man skulle ønske seg.

georg_b-2_1.jpg

Farmasøyt Georg Giæver Beiske står foran et bilde av et DNA-molekyl i stor format.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Om man tenker spesifikt på prosjektlederjobben så vil jeg anbefale det for dem som liker å se et større bilde. For legemiddelutviklingen finnes det veldig mange andre roller enn den jeg har. Her kan man være den som liker å jobbe bredt, men også like å gå i dybden på ett problem av gangen.

Hva kan man forvente av lønn i dette yrket?

– Det kommer helt an på bakgrunn og rolle, men omkring 500 000 kroner per år tror jeg er sannsynlig.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg tror det er gode utsikter, for denne sektoren blir bare større og større, og det blir større behov for legemidler. Folk blir eldre og jo lengre de lever, desto flere sykdommer rekker de å utvikle i løpet av alderdommen. Ser man på langtidsperspektivene for dem som begynner å studere farmasi nå, er at det er veldig gode utsikter for å få jobb innen dette yrket. Det er en voksende bransje internasjonalt, men også her i Norge.

Tekst:
Martine Ruud
    • Med dette yrket får jeg jobbe med medisinsk vitenskap, noe jeg synes er veldig spennende.
    • Jeg tenkte lenge på om jeg skulle studere medisin eller helseøkonomi, men grunnen til at jeg landet på farmasi og legemiddelutvikling var fordi jeg hadde lyst til å jobbe med noe som kan påvirke livet til så mange mennesker.

Yrkesbeskrivelser