Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg fikk jobb i Haugesund kommune gjennom omskolering og jobbet for snekkerlaget, som blant annet renoverte leiligheter og ordnet ødelagte låser. Den ene snekkeren der kom med et godt råd, "finn deg en hylle i livet du trives med, og hold fast på den". For meg ble det dører og låser.

Jeg jobber med alle typer serviceoppdrag, men har spesialisert meg på lås og adgangskontroll. Jeg tar meg av reparasjoner og vedlikehold av dører og låser, så kommunen slipper å leie inn folk til å ta seg av dette. 

Image
Lenke
Elin Tollevik Garvik
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg kjører direkte ut på jobb hjemmefra. Vi har et system, IK-bygg, der vi får opp alle arbeidsoppgavene våre på mobil og nettbrett. Vi utfører service i alle typer kommunale bygg, som rådhuset, biblioteket, legevakten, brannstasjonen, skoler, aldershjem og kommunale leiligheter.

Vi utfører mange ulike oppdrag, som feilsøking, reparasjon, vedlikehold og rehabilitering. Det blir mye kjøring i løpet av en dag. Jeg har egen bil, og alt jeg trenger for å gjøre jobben min i bilen. Jeg ser over hva jeg skal gjøre og vurderer hvor jeg starter dagen. Hvis noe haster gjør, jeg det først, ellers legger jeg opp dagen etter hva som er nærmest og hva som passer best. Jeg tenker også på klokkeslett, når jeg planlegger arbeidsdagen. Skal vi ut på en skole er det greit å få gjort jobben før elevene kommer, og hvis vi skal hjem til en beboer i en leilighet så er det kanskje ikke nødvendig å ringe på tidlig på morgenen. Vi jobber veldig selvstendig, og legger stort sett opp dagen selv, ut fra oppgavene vi ser må løses.

Jeg har spesialisert meg på dører og låser. Det er mange ulike kommunale bygg, og X antall boenheter, som er alt fra hus til blokkleiligheter, så det snakk om mange tusen dører med ulike løsninger. Dører er det jeg jobber mest med, men vi er ikke så mange her i avdelingen, enn at vi alle skal kunne løse mange forskjellige oppgaver. 

Kommer det inn en hastejobb, så prioriteres det. Det kan være noe med vann eller strøm, som det er viktig å følge opp raskt. Du vet aldri hva som skjer, jeg kan planlegge og begynne dagen med noe og så dukker det opp noe helt annet som haster. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det er ingen formelle krav, men mange som jobber med byggdrift i kommunen har bakgrunn som snekkere, elektrikere eller rørleggere. Selv tok jeg byggdrifterfag hos AOF Haugesund og fikk fagbrevet i 2018. Da hadde jeg over fem års arbeidserfaring, og kunne ta fagbrev.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Her i kommunen er det mulig å tilrettelegge til en vis grad, slik at yrket kan passe for mange. Jeg er født med cerebral parese, og kom inn i kommunen som en del av omskolering. Jeg har fått noe tilrettelegging, men jobber som vanlig og har ingen spesielle hindre i det daglige. Jeg kan ikke si at det er noen dette yrket absolutt ikke passer for, men hvis du ikke er litt praktisk og nevenyttig vil det være en utfordring.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det kjekkeste er å se at kundene/brukerne av byggene blir fornøyde, for det er jo de vi hjelper. Jeg kjenner på yrkesstolthet når vi løser et problem og får en god tilbakemelding.

Jeg liker å treffe folk, og vi er i kontakt med mange forskjellige i løpet av en dag.

Det er også spennende å jobbe med bygg som er vernet, som rådhuset og biblioteket her i Haugesund. Det gir en ekstra utfordring og det er kjekt når vi løser det på en god måte. 

Jeg liker mestringsfølelsen, det å utvikle seg. Jeg har fått være med på overgangen til elektroniske lås- og dørløsninger, og det har vært spennende. Det har vært mye nytt å sette seg inn i.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det kan være frustrerende hvis jeg skal inn i en leilighet og ordne noe, også er det ikke noen hjemme når jeg kommer. En times arbeid kan plutselig kreve mer tid, fordi jeg må bruke tid på å få kontakt med dem som bor der. 

Image
Lenke
Elin Tollevik Garvik
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Egentlig er dette en jobb som kan passe for mange. Hvis du er flink til å jobbe med hendene, så er det et godt utgangspunkt. Vi jobber av og til sammen med andre kollegaer eller andre firmaer, og det er alltid kjekt, for da kan vi plukke opp erfaringer som du kan få bruk for siden.

Du må være serviceinnstilt, og det er en fordel å være flink med folk. Du møter mange forskjellige mennesker i løpet av en dag. Alle kan ha en dårlig dag, og du vet ikke hva den du treffer har av bagasje, så det er viktig å møte alle på en god måte. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Store selskap har behov for byggdriftere, og du kan jobbe for kjøpesentre, kontorbygg, hoteller og lignende.   

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Vi får tarifflønn. Stilling uten særskilt krav til utdanning starter med en årslønn på 293 500 kroner, mens en fagarbeider starter med 338 800 kroner i året, og så stiger en etter hvert.

Du kan søke om å bli en del av vaktordningen, som jeg er, og få tillegg for det. Vi er en gruppe på seks personer som rullerer på å ha vakt, og rykke ut om det skulle skje noe i kommunale bygg utenom vanlig ordinær arbeidstid. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Det lyses ut ledige stillinger her i kommunen med jevne mellomrom. Det svinger litt opp og ned hvor mange som søker, og hvor mange ledige stillinger det er. Dette henger litt sammen med hvordan tidene og arbeidsmarkedet ellers er, og alder på dem som er i avdelingen.

Tekst:
Elin Tollevik Garvik
Vi jobber veldig selvstendig, og legger stort sett opp dagen selv, ut fra oppgavene vi ser må løses.
Jeg liker å treffe folk, og vi er i kontakt med mange forskjellige i løpet av en dag.