Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg vokste opp i et område hvor det bodde mange oljearbeidere, og min mor jobbet i Hydro, så jeg kjente til bransjen. Da jeg valgte utdanning, var jeg litt usikker på hva jeg ville, men så litt på jobbmuligheter i Nordsjøen. Jeg kunne godt tenke meg turnusjobbing, fordi det ga meg mulighet til å ta videreutdanning ved siden av jobb. Jeg så også på informasjon på Utdanning.no at yrket er forholdsvis godt betalt. Boring virket spennende, og det var viktig for meg at yrket gir mange utviklingsmuligheter, både opprykk i organisasjonen og videre utdanning.

Image
Bore- og vedlikeholdsoperatør i hvit drakt, hjelm, vernebriller og fallsikringssele henger av boremaskinen i hang-off linen.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber turnus, som betyr at jeg er to uker ute på boreplattform i Nordsjøen og har fire uker fri.

Dagen ute på plattformen starter med frokost klokka 06.00, og deretter gjør jeg meg klar for å gå ut i felt. Jobben starter med en oppdatering fra forrige skift. Å jobbe skift vil si at det er folk på jobb hele døgnet. Vi er tolv timer på jobb og har tolv timer fri. Vi jobber alltid i et team med personer som har ulik kompetanse og ulike ansvarsområder.

Arbeidsoppgavene mine varierer veldig og avhenger av hvor vi er i prosessen med å bore en brønn. Denne prosessen går over lang tid. Jeg styrer store rørhåndteringsmaskiner og gjør vedlikehold på alle typer boreredskap og maskiner som vi bruker i arbeidet.

Jeg gjør vedlikehold på bakken, eller i høyden. Det kan være snakk om vedlikehold på rørhåndteringsmaskiner som kan være opp til førti meter opp i luften. Noen ganger er det vedlikehold i boretårnet, som er opp til femti meter høyt. Arbeidet foregår i trygge omgivelser, og vi har alltid rett til å si nei til å arbeide i høyden.

En av maskinene som jeg styrer og vedlikeholder, er en shaker som behandler væskesystemer. En shaker er utstyr som brukes i renseprosessen og skal fjerne sand og andre partikler fra væsken som kommer opp fra brønnen. Denne maskinen står og rister for å få vekk de store partiklene og fungerer som en sikt.

Mye av jobben foregår utendørs, ute på boredekket.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– De fleste har fagbrev i boring, etter å ha gått TIP på videregående, brønnteknikk på Vg2 og deretter hatt læretid innen boring. Det er også mulig å gå inn i dette yrket ved å ta nødvendige borekurs med tverrfaglig eksamen.

Denne jobben krever at du fungerer godt i team som du jobber tett sammen med. Arbeidsoppgavene krever at du har evne til problemløsning sammen med andre. Det er viktig å være ydmyk for erfaringer som andre har og hele tiden ta til deg ny kunnskap. Mange som har lang erfaring i faget, kan også oppleve at de må finne løsninger på nye problemer de ikke har sett før, så alle må være åpne for ny kunnskap.

Det er tolv timers arbeidsdag som krever at du må være utholdende, og ha lyst og evne til å jobbe fysisk over tid. Jobbsituasjonen krever at du har gode holdninger og er bevisst på risiko og HMS. Å være interessert i mekaniske fag er helt klart en fordel.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Den som ikke har god helse og ikke tåler å jobbe hardt av og til, vil ikke passe i dette yrket. Det kreves helsesertifikat som skal fornyes hvert andre år. Hvis du syns det er vanskelig å være en del av et team og jobbe tett med andre, være ydmyk og åpen for andre sin kompetanse, så er ikke denne jobben aktuell. Hvis du ikke er opptatt av sikkerhet og vil jobbe aktivt med dette, så passer ikke denne jobben.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å nå målene som er satt og se at de gode resultatene kommer, gir en skikkelig godfølelse. Helt rått!

Jeg liker situasjoner når vi er mange sammen, som gir alt i vanskelige værforhold, og vi finner løsninger som fungerer og fører oss videre.

Jeg liker også at det er store utviklingsmuligheter innen faget, med mulighet for opprykk som gir mer ansvar og andre oppgaver.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– I denne jobben blir vi eksponert for risiko, for eksempel kjemikalier og tungt utstyr. Noen ganger kjenner jeg på at jeg ofrer litt på den sosiale fronten ved å være hjemmefra over lengre perioder, året rundt.

Image
Bore- og vedlikeholdsoperatør i lys hestehale sitter ved datamaskinen og kjører rørhåndteringsmaskiner.
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg anbefaler denne jobben for dem som liker fysisk arbeid, liker å gi mye av seg selv og vil bidra til fellesskapet når det er intense arbeidsøkter. De som er teknisk interessert, ønsker å møte nye utfordringer, liker å lære nye systemer og har utholdenhet til å være underveis i en kontinuerlig læreprosess, må gjerne velge dette yrket.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det kan åpne seg muligheter til å jobbe på land og bruke kompetanse, for eksempel innen HMS. Et stort kurstilbud gir muligheter for å utvikle kompetansen og bygge på med ny spisskompetanse. Det er også en mulighet å ta mer utdanning. Hvis du tar fagskoleutdanning, gir det større mulighet til opprykk i bedriften, med andre oppgaver og mer ansvar.

Internt opprykk i egen organisasjon vil som regel komme på et eller annet tidspunkt, så det er mange muligheter for dem som ønsker å utvikle seg.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Årslønn for en nyutdannet bore- og vedlikeholdsoperatør er på 600-650.000 kroner. Det er også perioder med mulighet for å jobbe overtid, som er forholdsvis godt betalt.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Hvis du har gått brønnteknikk på Vg2, så er du nesten garantert å få læreplass og store muligheter for ordinær jobb etterpå. Det er perioder med svingninger i bransjen, men nå er det stor etterspørsel etter lærlinger. Rekruttering til yrket skjer vanligvis via videregående skoler som har brønnteknikk på Vg2.

 

Tekst:
Guri Hegge