For veiledere og rådgivere

Her er nyttige ressurser for deg som skal veilede elever.

Nettkurs i mobilitetsveiledning 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har utviklet et nettkurs i mobilitetsveiledning for rådgivere.  

Kurset skal gjøre det lettere for deg som rådgiver å veilede elever om læringsmobilitet, altså muligheter for å ta hele eller deler av videregående skole i utlandet. Med en nyttig verktøykasse om mobilitetsveiledning vil du både spare tid og bli en enda bedre rådgiver for dine elever. 

Kurset tar for seg utfordringer elever kan støte på både før, under og etter et utenlandsopphold, samt forslag til hvordan du kan veilede eleven gjennom disse. Det tar deg skritt for skritt gjennom de ulike utvekslingsmulighetene, og brukes gjerne som et oppslagsverk etter gjennomgått kurs. 

Nettkurset er satt sammen av flere små moduler på ca 5 minutter hver, slik at du selv kan velge å ta den enkelte modul når det passer deg. 

Brosjyrer og plakater til din skole 

Er du ansatt ved en ungdomsskole eller videregående skole? Ønsker du informasjonsmateriale om videregående skole i utlandet? Ta gjerne kontakt for å få kostnadsfritt tilsendt våre brosjyrer som dere kan dele ut til elever og foresatte. Vi har også plakater som dere kan henge opp på oppslagstavler. 

Ta kontakt med frankrike@hkdir.no eller uwc@hkdir.no for en uforpliktende forespørsel. 

Euroguidance - til tjeneste for deg som karriereveileder 

Euroguidance er et europeisk nettverk som jobber med å styrke karriereveilederes internasjonale kompetanse, og Euroguidance Norge tilhører avdeling for kvalitet i karriereveiledning i HK-dir.Vi kan bistå deg som karriereveileder eller skolerådgiver med å få informasjon om muligheter for læringsmobilitet i Europa for elever, og også kompetanseheving for deg selv gjennom 3-4 dagers erfaringssamling i et annet europeisk land. . I tillegg arrangerer vi seminarer og konferanser som kan være av interesse for deg. Du finner oversikt over arrangementer på Euroguidance.eu. Ta gjerne kontakt på post@hkdir.no.  

Sist oppdatert: 16. november 2023