Om utveksling

Som student ved et universitet eller høgskole har du mulighet til å reise på utveksling til et annet land.

Bilde av gutt med ryggsekk.

Alle norske studieprogram legger til rette for at du som student skal kunne ta utvekslingsopphold i utlandet i løpet av utdanningen. De har avtaler om studentutveksling med læresteder i mange land. Det vanlige er å ta ett semester ute, men det kan også være mulig å ta to semester om graden din gir rom for det. 

Utveksling kan gi deg 

  • Kulturell berikelse: Du får oppleve en ny kultur, språk og samfunn. 
  • Personlig vekst: Når du lever og tilpasser deg en ny hverdag i et nytt land, utvikler du ferdigheter som toleranse, selvstendighet, selvtillit og evne til å løse problemer. 
  • Faglig utvikling: Du kan ha tilgang til kurs og læringsmuligheter som ikke er tilgjengelig på ditt norske lærested.  
  • Internasjonalt nettverk: Du kan knytte kontakter med studenter, professorer og fagpersoner fra ulike deler av verden. Det kan være nyttig for karrieren din videre. 
  • Språk: Å være omgitt av et fremmedspråk hver dag kan bedre de språklige kunnskapene dine. 
  • Kulturell forståelse: Du kan få innsikt i hvordan mennesker fra ulike kulturer tenker, arbeider og lever. Det kan være viktig for å forstå globalt samarbeid. 
  • Selvstendighet: Du lærer å ta vare på deg selv i et nytt miljø, og det kan deg bedre til å håndtere utfordringer og ansvar. 
  • Livserfaring: Å bo i utlandet kan gi deg minner og opplevelser du har med deg resten av livet. 
  • Karrierefordeler: Internasjonale erfaringer og et bredt nettverk kan åpne dører for internasjonale karrieremuligheter. 
  • Personlige relasjoner: Du kan få varige vennskap og relasjoner med mennesker fra ulike deler av verden. 

Utenlandsoppholdet må godkjennes før du drar ut, og blir en del av den norske graden din. Dette betyr at du får de studiepoengene du trenger, og at du ikke vil tape tid. Dessuten er stipendordningene ganske gode. 

Hvor kan du dra? Og i hvilket semester? Og hvordan kommer du i gang? Svarene kan du finne ved å ta kontakt med studieveilederen din. Snakk også med det internasjonale kontoret på studiestedet ditt. 

Sjekk utvekslingsmulighetene på ditt lærested

Universiteter 

Nord universitet  

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – NMBU 

Norges Teknisk-naturvitenskaplige universitet - NTNU 

OsloMet – storbyuniversitetet  

Universitetet i Agder 

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Stavanger 

Universitetet i Sørøst-Norge 

Universitetet i Tromsø  

Høyskoler 

Ansgar Teologiske høgskole 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Atlantis Medisinske Høgskole 

Barratt Due Musikkinstitutt 

Bergen Arkitekthøgskole 

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehageutdanning 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 

Forvarets høgskole  

Handelshøyskolen BI 

Høgskolen i Innlandet 

Høgskolen i Molde 

Høgskolen i Volda 

Høgskolen i Østfold 

Høgskulen for grøn utvikling Stiftelse (HGUt) 

Høgskulen på Vestlandet 

Høyskolen for dansekunst 

Høyskolen for ledelse og teologi 

Høyskolen for yrkesfag 

Høyskolen Kristiania 

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 

Kunsthøgskolen i Oslo 

Lillehammer Institute of Music Production and Industries (LIMPI) 

Lovisenberg diakonale høgskole 

MF vitenskapelige høyskole 

NLA Høgskolen 

Norges handelshøgskole 

Norges idrettshøgskole 

Norges musikkhøgskole 

Noroff 

Norsk barnebokinstitutt 

Norsk Gestaltinstitutt 

NSKI Høyskole 

Oslo Nye Høyskole 

Politihøgskolen  

Sámi allskuvla/Samisk høgskole 

Skrivekunstakademiet 

Steinerhøyskolen 

VID vitenskapelige høgskole 

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024