Johan Jørgen Holst Minnefond

Stipend til studier på bachelornivå i statsvitenskap ved Columbia University i New York City.

Bilde av mannlig og kvinnelig student.

Stipendet tildeles én norsk student for inntil fire års studier i statsvitenskap (political science) ved Columbia College. Studenten er ment å fullføre en bachelorgrad ved Columbia. Du kan enten begynne som førsteårsstudent, eller overføres fra en nylig påbegynt relatert utdanning i Norge. Stipendet er på 10 000 amerikanske dollar per år.

Søknadsfrister for opptak i 2025/2026

 • 1. januar 2024 for deg som er videregående elev
 • 1. mars 2024 for deg som allerede studerer innen fagfeltet 

Om stipendet og skolen 

Holst-stipendet ble etablert i 1994 til minne om tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst. Han studerte selv "political science" ved Columbia College. 

Columbia College er en del av Columbia University, som regnes som et av verdens beste universiteter. Det ble grunnlagt i New York i 1754, og ligger på Upper West Side av Manhattan. Hele fire amerikanske presidenter har studert ved Columbia, deriblant president Barack Obama, som fikk sin bachelorgrad i statsvitenskap fra Columbia College i 1983. 

Krav til søker

 • Søker må være norsk statsborger. 
 • Søker må studere "political science" ved Columbia. 
 • Søker må være ferdig med videregående skole sommeren 2024 eller gå første år aven høyere utdannelse i relatert fagfelt. 

Økonomi

Om Columbia velger deg ut til Holst-stipendet, vil du få 10 000 amerikanske dollar per år i fra minnefondet. I tillegg vil Columbia selv vurdere om du trenger ekstrastøtte fra dem. Dette vurderes ut fra informasjon om din finansielle situasjon, som du oppgir i søknaden. Columbia vil kunne gi opptil 10 000 amerikanske dollar ekstra, slik at søker totalt vil kunne få opp til 20 000 amerikanske dollar i stipend.

Lånekassen har også støtteordninger for studier i utlandet. For studier ved Columbia kan man få lån og stipend til skolepenger, reise og livsopphold. Det er verdt å merke seg at Columbia University står på Lånekassens liste over universitet der man kan få tilleggsstipend til skolepenger. Om du får full pott på Holst-stipendet, vil derfor en stor del av kostnadene ved å ta en grad i statsvitenskap ved Columbia være dekket. 

Slik søker du 

Du søker direkte til Columbia University i deres søkeportal.

 • Om du søker rett fra videregående skole, må du søke "first year admission". Søknadsfristen 1. januar  2024. 
 • Om du er student innen fagfeltet, søker du "transfer admission”. Søknadsfristen er 1. mars 2024. 
 • Søknaden skal inkludere originale vitnemål fra videregående skole og eventuelt høyere utdanning, om du er student. I tillegg må det legges ved et anbefalingsbrev fra lærer eller veileder.  
 • Søker må dokumentere engelskkunnskaper via en av punktene under: 
  • å ha engelsk som morsmål 
  • å ha gått videregående skole der engelsk er hoved-undervisningsspråk 
  • å ha fått en SAT-score i «critical reading/-writing» på minst 700 
  • å ha fått en ACT subscore i engelsk lesing på minst 29 eller 
  • å ha bestått ToEFL, Duolingo English test eller IELTS eksamen (English Proficiency Requirements | Columbia Undergraduate Admissions ) 


Det er viktig å starte søknadsprosessen tidlig. SAT-test utføres kun på noen datoer, og tar tid å forberede. Norske SAT test sentre finnes i Oslo og Stavanger.  

Stipendet fornyes to eller tre ganger, avhengig av om du alt har påbegynt studiene eller ikke. Du vil derfor få fullført hele bachelorgraden ved Columbia. 

Ved søknad til Columbia, må du huske å klikke av for "need funding" i søknadsskjemaet, for å bli vurdert for Holst-stipendet. 

Kontakt 

Om du har spørsmål kan du kontakte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse på e-post: julie.park@hkdir.no.

 

Sist oppdatert: 7. desember 2023