Fulbrightstipendet

Fulbright har stipendordninger til studie- og forskningsopphold i USA.

Gutt som sitter på MIT-skilt. Tekst på bildet: Fulbright Norway.

Mellom 30 og 35 stipender tilbys årlig på master, PhD, post-doc og seniorforskernivå.

Studentstipend

Fulbrightstipendet gis til studenter som ønsker å gjennomføre hele eller deler av en master- eller doktorgrad i USA. Stipendet gjelder innen alle fagfelt. Stipendbeløpene varierer. Det er et krav at studiet ikke allerede er påbegynt ved et universitet i USA, og at studiestedet i USA er akkreditert.   

  • For studenter er minimum oppholdstid i USA ett akademisk år. Det er noen unntak: PhD-studenter (stipendiater) kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder. 
  • Er du student på en 5-årig lærerutdanning, kan du søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Dette forutsetter at du har en grad tilsvarende en bachelor innen sommeren før utreise, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå. 
     

Søknadsfrist 1. oktober 2023. 

Les mer om stipendet på fulbright.no.

Forskerstipend

Forskerstipendet tilbys norske statsborgere med PhD eller tilsvarende grad, innenfor alle fagområder. Stipend gis for forsknings- og/eller undervisningsopphold i USA av 3–12 måneders varighet. Stipendbeløpene varierer. Det er et krav at forsknings- eller forelesningsoppholdet ikke allerede er påbegynt i USA. 

Søknadsfrist 1. oktober 2023. 

Les mer om forskerstipendet på fulbright.no

Sommerstipend 

Sommerstipend gis til lærere og studenter som deltar på fire til seks ukers kurs for grupper av lavere gradsstudenter.

Søknadsfrist for deltakelse sommeren 2024 er 5. januar 2024. 

Les mer om kursene på fulbright.no

 

Sist oppdatert: 28. mai 2024