Er du på utveksling på videregående?

Da vil du få en e-post der vi ønsker å høre om erfaringene dine. Ved å svare på den hjelper du oss å lage bedre utvekslingsordninger, samtidig som du støtter Redd Barnas arbeid med å gi alle barn i verden utdanning.

Hver vår gjennomfører Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) en undersøkelse blant norske elever som reiser på utveksling til utlandet i videregående opplæring, med støtte fra Lånekassen. 

Om undersøkelsen 

I undersøkelsen spør vi blant annet om hvorfor elevene reiste på utveksling. Vi spør også om tiden før avreise, informasjon om utveksling, hvordan de har hatt det under utvekslingsoppholdet og om de vil anbefale andre å dra på utveksling. 

Målet med undersøkelsen er å sikre at elever som skal på utveksling senere, får et best mulig utenlandsopphold. Den skal også bidra til at de norske ordningene for utveksling blir så bra som mulig.  

Undersøkelsen sendes til alle norske elever i videregående opplæring som er på utvekslingsopphold i utlandet i løpet av skoleåret 2023–2024, og som får støtte fra Lånekassen. Vi har fått kontaktinformasjonen til elevene fra Lånekassen. 

HK-dir publiserer en rapport med resultatene fra spørreundersøkelsen hver høst, og vi vil bruke resultatene i arbeidet med å utvikle utvekslingsordningene. 

Svar på undersøkelsen og bidra til utdanning for alle!  

For hvert svar vi får inn, gir HK-dir 20 kroner til Redd Barnas arbeid med å gi alle barn i verden utdanning. Dersom vi får svar fra alle elevene som er på utveksling skoleåret 2023–2024, vil det bidra med rundt 20 000 kroner til Redd Barna. Når undersøkelsen er ferdig, vil HK-dir informere om hvor mange penger Redd Barna har fått på Utdanning.no sin Facebook-side 

Personvern 

Vi i HK-dir sørger for at prosjektet blir gjennomført på en måte som tar vare på personvernet til elevene. Alle resultatene fra spørreundersøkelsen er anonyme. Det betyr at enkeltpersoner ikke kan identifiseres.  

Du kan lese mer om hvordan vi tar vare på personvernet til elevene i dette dokumentet, som sendes ved undersøkelsen:

 

 

Sist oppdatert: 12. juni 2024