Hvor stammer tallene fra?

Statistisk sentralbyrå registrerer hvilken utdanning nordmenn har som sin høyeste fullførte. NAV fører register over hvilke stillinger og yrkesgrupper alle med fast ansettelse i Norge har. Alle som er i arbeid er kategorisert i 400 yrkeskategorier. Ofte er kategoriene brede, med mange lignende yrker under samme kategori. 

Alle mellom 20 og 70 år som er bosatt i Norge inngår i statistikken. Personer over 61 som verken er i arbeid eller utdanning tatt ut. 

Hvis en person har flere utdanninger på samme nivå vil den første gjennomførte utdanningen være den som blir registrert. 

Ved å telle opp hvor mange som har en bestemt kombinasjon av et yrke og utdanning, blir det mulig å få en oversikt hvilke kombinasjoner som er vanligst. Dessuten er også nesten 140 000 selvstendig næringsdrivende telt med, men uten å vise hvilket yrke disse næringsdrivende utfører.  

Hva viser statistikkene?

  • Fra utdanning til yrke: Hvilke yrker er vanligst blant folk med en bestemt utdanning?
  • Fra yrke til utdanning: Hvilke utdanninger er vanligst blant personer som har et bestemt yrke?

Dette vises som et stolpediagram på utvalgte yrkesbeskrivelser.

Feilkilder

Enkelte grupper er ikke med i statistikken: 

  • Lønnstakere uten et ordinært ansettelsesforhold, som for eksempel personer med omsorgslønn eller politiske stillinger 
  • arbeidstakere med gjennomsnittlig arbeidstid på under 4 timer per uke eller arbeidsforhold som varer mindre enn en uke
  • arbeidstakere hos utenlandske arbeidsgivere med kortvarige oppdrag i Norge

Feilkilder for høyeste utdanning:

Utdanninger i utlandet er ofte uregistrert. Dermed kan enkelte personer med yrker som krever universitets- eller høgskoleutdanning dukke opp med ukjent utdanning eller videregående utdanning som høyeste utdanning. Dette gjelder som regel bare noen få.

Personer som har etterutdanning eller er dobbeltutdannet, kan av og til skape noen pussige kombinasjoner i statistikken. For eksempel kan en lege som også har tatt høyere utdanning i sosialantropologi vises i statistikken som sosialantropologiutdannet, ikke medisinutdannet. Disse pussige kombinasjonene vil uansett sjelden være synlige i statistikken. 

Tallene for antall personer med hver yrkes- og utdanningskombinasjon er fra slutten av 2021, så antallet kan ha forandret seg litt siden. 

Anonymitet

Utdanning.no har ikke lagret personopplysninger i denne statistikken. Vi viser bare kombinasjoner av yrke og utdanning. Vi har ingen ytterligere opplysninger enn hvor mange i Norge som har denne kombinasjonen av yrkeskategori og høyeste utdanning.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om statistikkene, kan du kontakte innholdsteamet.

Sist oppdatert: 13. desember 2022