Lån, stipend og kostnader til etter- og videreutdanning

Du kan ha rett til lån og/eller stipend fra Lånekassen. Du bør også sjekke om du kan ha rett til støtte fra din fagforening eller arbeidsgiver til å dekke utdanningskostnader.

Lån og kostnader

Kostnadene for etter - og videreutdanning varierer avhengig av utdanning og lærested. Offentlige universiteter, høgskoler og fagskoler er vanligvis gratis, mens private tilbud ofte koster penger. Sjekk pris på utdanningene du vurderer på lærestedets nettsider eller på Utdanning.no.

Les mer om

Nyttige lenker:

Legater og stipender

Stipender og legater er gjerne rettet mot studieretninger eller søkere bosatt i et bestemt geografisk område.

Sist oppdatert: 17. januar 2024