Opplæring i og på samisk i grunnskolen

Samer i grunnskolealder har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. 

  • Alle elever i samiske språkforvaltningskommuner har rett til opplæring i og på samisk. De har også rett til opplæring i andre fag på samisk. 
  • Alle elever utenfor samiske språkforvaltningskommuner har også rett til samisk opplæring. Når minst 10 elever i en kommune ønsker undervisning på samisk skal de få opplæring i og på samisk. Fra og med 8. klasse kan elever bestemme selv om de vil ha opplæring i og på samisk. 

Kommunen kan bestemme hvilke skoler som har opplæring på samisk. Skoleeier har ansvar for at de som har rett til opplæring i samisk får det. Hvis ikke skolen har samisklærere selv, må den tilby alternativ opplæring som for eksempel fjernundervisning.

Elevene velger hvilket av de tre samiske språkene de ønsker opplæring i. Elever med samisk som første- eller andrespråk er fritatt for opplæring og vurdering i norsk sidemål. De er også unntatt for krav om språklig fordypning og om opplæring i fremmedspråk

Udir har laget en god oversikt over samisk opplæring i skolen.

Opplæring i samisk i videregående opplæring

Samiske elever i videregående opplæring har rett til opplæring i samisk språk uansett hvor de bor i landet. Dette gjelder selv om eleven ikke hadde undervisning i samisk i grunnskolen. Hvis ikke skolen har egnet personale må den tilby alternativ opplæring, som for eksempel fjernundervisning. Elever som ønsker opplæring i samisk må melde fra til sin skole. 

Noen utdanningsprogram på videregående er også på samisk og har samisk innhold slik som: 

Samisk utdanning på fagskole

Du kan også studere samiske språk, duodji, reindrift og andre emner på fagskoler. I Norge finnes det ingen fagskoler som gir undervisning i samiske emner, men i Finland og Sverige finnes det to. 

Høyere utdanning i samiske språk eller samiske emner

Du kan ta fag og utdanninger på samisk ved 

Se oversikt over studier på samiske språk eller med samisk innhold

Du kan også ta høyere utdanning i samiske språk og samfunn utenfor Norge. Både Umeå universitet og Oulu universitet har sentre for samisk språk og forskning.

Samisk kvote på høyere utdanning 

For å flere samiskspråklige fagpersoner tilbyr noen læresteder  utdanninger med kvoter for søkere med samisk bakgrunn.

Stipend og sletting av lån når du studerer samisk

Hvis du har samisk som 1. eller 2. språk eller tar studiepoeng i samisk språk, kan du søke om stipend til videregående og høyere utdanning hos Sametinget. Du kan søke om stipend dersom:

  • du er elev på videregående og har samisk som et fag
  • du tar en samisk barnehagelærer- eller lærerutdanning
  • du studerer en lærerutdanning og har samisk som fag 
  • du tar en høyere utdanning i sør-, lule- eller nordsamisk

Du kan også få stipend hvis du studerer duodji på videregående. 

Se oversikt over stipendene hos Sametinget

Du kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet ditt hvis

  • du tar minimum 60 studiepoeng i samisk språk som en del av barnehagelærerutdanning, lærerutdanninger eller lektorutdanning.

Eller hvis du tidligere har tatt praktisk pedagogisk utdanning (PPU) eller barnehagelærerutdanning og tar minimum 60 studiepoeng i samisk. 
Se oversikten for utdanninger på lånekassen.no 

Samiske læremidler

Nettstedet Ovttas|Aktan|Aktesne er en samisk læremiddeltjeneste. På nettstedet finner du informasjon om samiske læremidler, og du kan låne disse direkte fra Sametingets læremiddelsentral. I tillegg finnes det en delingsarena for egenprodusert innhold.

Oahpa.no er en samling med digitale hjelpemidler for å lære deg nord-, lule- eller sørsamisk

 

Sist oppdatert: 1. august 2022