Grunnskole

Samer i grunnskolealder har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. 

  • Alle elever i samiske språkforvaltningskommuner har rett til opplæring i og på samisk. De har også rett til opplæring i andre fag på samisk. 
  • Alle elever utenfor samiske språkforvaltningskommuner har også rett til samisk opplæring. Når minst 10 elever i en kommune ønsker undervisning på samisk skal de få opplæring i og på samisk. Fra og med 8. klasse kan elever bestemme selv om de vil ha opplæring i og på samisk. 

Kommunen kan bestemme hvilke skoler som har opplæring på samisk. Skoleeier har ansvar for at de som har rett til opplæring i samisk får det. Hvis ikke skolen har samisklærere selv, må den tilby alternativ opplæring som for eksempel fjernundervisning.

Elevene velger hvilket av de tre samiske språkene de ønsker opplæring i. Elever med samisk som første- eller andrespråk er fritatt for opplæring og vurdering i norsk sidemål. De er også unntatt for krav om språklig fordypning og om opplæring i fremmedspråk

Videregående opplæring

Samiske elever i videregående opplæring har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Dette gjelder selv om eleven ikke hadde undervisning i samisk i grunnskolen. Hvis ikke skolen har egnet personale må den tilby alternativ opplæring.

Elever som ønsker opplæring i samisk må melde fra til sin skole. 

Noen utdanningsprogram har samisk innhold

Høyere utdanning

Du kan ta fag og utdanning på samisk ved 

Se oversikt over studier på samiske språk eller med samisk innhold

Du kan også ta høyere utdanning i samiske språk utenfor Norge. 

Samisk kvote 

Noen læresteder har studium med kvoter for søkere med samisk bakgrunn.

Stipend og sletting av lån 

Hvis du har samisk som 1. eller 2. språk eller tar studiepoeng i samisk språk kan du søke om støtte til videregående og høyere utdanning hos Sametinget. 

Du kan få støtte til: 

  • stipend for elever med samisk i fagkretsen
  • samiske barnehagelærer- og lærerutdanninger eller lærerutdanninger med samisk i fagkretsen 
  • høyere utdanning i sør-, lule- eller nordsamisk språk 

Du kan også få stipend hvis du studerer duodji på videregående. 

Se oversikt over tilskudd hos Sametinget 

Du kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet ditt hvis du tar minimum 60 studiepoeng i samisk språk som en del av barnehagelærerutdanning, lærerutdanninger eller lektorutdanning. Eller hvis du tidligere har tatt praktisk pedagogisk utdanning (PPU) eller barnehagelærerutdanning og tar minimum 60 studiepoeng i samisk. 

Se oversikten for utdanninger på lånekassen.no 

Samiske læremidler

Nettstedet Ovttas|Aktan|Aktesne er en samisk læremiddeltjeneste. På nettstedet finner du informasjon om samiske læremidler, og du kan låne disse direkte fra Sametingets læremiddelsentral. I tillegg finnes det en delingsarena for egenprodusert innhold.

Sist oppdatert: 26. oktober 2021