Mesterbrev

Mesterutdanning er videreutdanning for de med fag- og svennebrev og nok praksis i et mesterfag.

Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et mesterfag, og har nok praksis. Mester er en beskyttet tittel, som krever at du har mesterbrev.

Mesterutdanning gir deg opplæring i etablering og ledelse, og i faglig ledelse. Det kan passe for deg som ønsker å starte eller drive egen bedrift.

Du kan ta mesterbrev innen disse fagområdene:

 • bilfag
 • byggfag
 • estetiske fag
 • grafiske fag
 • matfag
 • møbel- og trefag
 • verkstedhåndverksfag


Se oversikt over mesterfagene

Utdanning

Det er tre institusjoner som tilbyr mesterutdanning. Les mer om tilbudene på deres nettsider:


For en del av mesterfagene kan du søke om mesterbrev med bakgrunn i utdanning fra fagskole.

Oversikt over aktuelle fagskoleutdanninger som kan gi mesterbrev hos mesterbrev.no

Opptakskrav

Du må ha fag- eller svennebrev i et mesterfag og ha minst 1 års praksis.

Søke om mesterbrev

Etter du har fullført utdanningen kan du søke om mesterbrev hos Mesterbrevordningen.

For å søke om mesterbrev må du ha:

 • fag- eller svennebrev i mesterfaget
 • minst 2 års praksis etter fag- eller svenneprøven, eller ha jobbet i mesterfaget i minst 6 år
 • én av følgende:
  - bestått eksamen i mesterutdanningen
  - tilsvarende godkjent utdanning (slik som teknisk fagskole)
  - innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning
  mesterbrev fra et annet land
  - godkjent bakgrunn i realkompetanse (realkompetansevurdering)

Kostnad og finansiering

Prisen på utdanningen varierer avhengig av hvilket fag du tar. Utdanningen er ikke støttet av Lånekassen.

Sist oppdatert: 28. mai 2024