Massive Open Online Course (MOOC)

Massive Open Online Course (MOOC) er fleksible nettkurs som er gratis og tilgjengelig for alle.

MOOC ble startet med et ønske om å gjøre utdanning tilgjengelig for alle uavhengig av livssituasjon, økonomi og geografisk lokasjon. MOOC kjennetegnes gjerne av at de foregår på nett, har ingen formelle opptakskrav og har ubegrenset antall studenter. MOOCer er også i utgangspunktet gratis og uten studiepoeng.

Om MOOC

Flere universiteter og forelesere i USA og andre land tilbyr MOOC. Kursene skiller seg fra andre nettkurs ved at de er tilgjengelig for tusenvis av brukere, og er såkalt "massive". Kursholderne får hjelp av deltakerne til å evaluere innleverte oppgaver. Dermed er de i stand til å tilby kurs til så mange. Kurset "Introduction to Artificial Intelligence" ved Stanford University hadde for eksempel mer enn 160 000 brukere fra 190 land. 

Noen peker på at MOOC-kursene er mer demokratisk og global enn tradisjonell utdanning, og mener det kan revolusjonere utdanningssystemet siden utdanning nå er tilgjengelig for mennesker som tidligere ikke hadde tilgang til, eller råd til å ta utdanning. 

MOOC i praksis

MOOC har ofte en begrenset varighet, fra kortere kurs på 6-8 uker til lengre kurs over et halvt år. Deltagere registrerer seg og følger undervisning på nett. Noen kurs har eksamen. 

Universiteter og høgskoler som tilbyr MOOC gir i utgangspunktet kun diplom for fullført kurs. Noen studietilbydere tilbyr likevel studiepoeng for bestått kurs mot betaling. 

Hvor kan du ta MOOC?

Her er en liste over noen av de store, internasjonale MOOC-tilbyderne:

  • edX: etablert av MIT og Harvard University. Tilbyr også kurs fra Berkeley University og andre universiteter.
  • Coursera: etablert av to professorer ved Stanford University. Inkluderer flere universiteter over hele verden.  
  • Udacity: etablert av Stanfordprofessorer.
  • Udemy: åpent for dem som vil holde kurs.
  • Futurelearn: første MOOC utenfor USA. Eies av Open University. Flere britiske universiteter og institusjoner står bak. 
  • OpenupEd: EUs MOOC-initiativ. Finansieres av EU-kommisjonen under Erasmus+.
  • Canvas Network: etablert av det kommersielle selskapet Instructure. 

Noen norske universiteter lager også MOOC's:

Kurs laget av NTNU

Kurs laget av Universitetet i Oslo

Sist oppdatert: 28. mai 2024