Lån, stipend og kostnader til etter- og videreutdanning favoritt ikon

Du kan ha rett til lån og/eller stipend fra Lånekassen. Du bør også sjekke om du kan ha rett til støtte fra din fagforening eller arbeidsgiver til å dekke utdanningskostnader.

Lån og kostnader

Kostnader varierer avhengig av hvilken utdanning du tar og utdanningssted. Eksempelvis er noen fagskoler gratis, mens andre ikke er det. Etter- og videreutdanning på universitet og høgskole varierer. Sjekk pris på de utdanningene du vurderer.

Les mer om

Nyttige lenker:

Legater og stipender

Stipender og legater er gjerne rettet mot studieretninger eller søkere bosatt i et bestemt geografisk område.