Fakta om folkehøgskole

Folkehøgskolene er eksamensfrie internatskoler. Mange velger å ta et år på folkehøgskole etter videregående.

Totalt tilbyr 85 folkehøgskoler flere hundre fag. Du kan velge og vrake i fag som blant annet kultur, friluftsliv, idrett, reiseliv, journalistikk, pop og rock, og psykologi.

Finn folkehøgskole

Du søker her

Frilynt eller kristen

Du kan velge blant to typer folkehøgskole: kristen eller frilynt. Hver skole står fritt til å velge sitt eget verdigrunnlag eller profil. 

De frilynte folkehøgskolene er som regel ikke knyttet til spesielle organisasjoner eller trossamfunn, mens de kristne folkehøgskolene er enten eid av eller nært knyttet til kristne organisasjoner eller kirkesamfunn.

Aldersgrense

Flertallet av folkehøgskolene har en nedre aldersgrense på 18 år. Noen skoler tar likevel inn elever under 18 år. Sjekk skolens nettside for mer informasjon. 

Ingen eksamen

Folkehøgskolene er eksamensfrie. Når du har fullført skoleåret mottar du et vitnemål med oversikt over hvilke fag du har tatt og hva du har vært gjennom. I løpet av året kan du opparbeide deg en mappe med arbeidsprøver som kan hjelpe deg videre til opptak på enkelte studier.

Tilleggspoeng

Et fullført år på folkehøgskole gir deg to tilleggspoeng ved opptak til universitet eller høgskole forutsatt at du har vært til stede 90% av tiden. Poengene gis i ordinær kvote.

Nyttige lenker

Folkehogskole.no

Sist oppdatert: 28. mai 2024