En fagskoleutdanning er en kort, yrkesrettet utdanning som vanligvis varer fra et halvt til to år (heltid). Hvis du studerer på deltid, vil du bruke lengre tid.

For å komme inn på en fagskole må du ha bestått videregående opplæring eller ha tilsvarende realkompetanse. Både fagbrev, svennebrev og generell studiekompetanse kan gi adgang til å studere på fagskole. Utdanningen er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens du er i jobb.

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og maritime utdanninger, samt tilbud innen helse- og oppvekstfag. Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag.

Se oversikt over fagskoletilbud hos Utdanning.no

Se oversikt over alle godkjente fagskoletilbud hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT

Om å studere ved fagskole

Utdanning på fagskole ble tidligere målt i fagskolepoeng, men fra 1. juli 2018 ble dette endret. Utdanningen måles nå i studiepoeng:

  • Ettårig studium (heltid) gir 60 studiepoeng
  • Toårig studium (heltid) gir 120 studiepoeng
  • Du får karakterer etter bokstavsystemet A (best) til F (stryk). Ved noen avsluttende vurderinger gis karakter bestått/ikke bestått. 

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det likevel ikke en automatisk kompatibilitet mellom studiepoeng tatt på fagskole og studiepoeng tatt på høgskole og universitet. Har du tatt studiepoeng på en fagskole og ønsker å bruke disse for å få fritak fra deler av en utdanning på høgskole eller universitet, er det fortsatt opp til høgskolen eller universitetet å vurdere om fagskoleutdanningen din gir deg det du trenger for å få fritak. 

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse

Remote video URL

 

Videreutdanning etter fagskole

En del fagskoler har samarbeid med norske høgskoler og universiteter. Dette gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanninger til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad. De har også lignende avtaler med utenlandske universiteter.

Det er også verdt å merke seg at på generelt grunnlag kan alle som har fullført 120 studiepoeng på fagskole søke seg videre til universitet eller høgskole fordi de da har fått generell studiekompetanse. Det enkelte lærestedet må vurdere hvor mye det kan gis fritak i basert på sammenligning av studieplanenes innhold.

Les mer om fagskole.

Sist oppdatert: 31. januar 2023