Fakta om fagskole favoritt ikon

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger fra et halvt til to år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse. Utdanningen er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens du er i jobb.

Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke om mesterbrev

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og maritime utdanninger, samt tilbud innen helse- og oppvekstfag. Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag.

Se oversikt over fagskoletilbudet i Norge

Betegnelsen fagskole og fagskoleutdanning kan kun benyttes om godkjente tilbud. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT som fører tilsyn med og godkjenner fagskoletilbud.

Se oversikt over godkjente fagskoletilbud hos NOKUT

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse

Mesterutdanning

Mesterbrev er videreutdanning på fagskolenivå for de med fag- og svennebrev og tilstrekkelig praksis i et mesterfag. Les mer om mesterutdanning

Videreutdanning etter fagskole

En del fagskoler har samarbeid med norske høgskoler. Dette gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanninger til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad. De har også lignende avtaler med utenlandske universiteter.

Mer informasjon