Fakta om fagskole favoritt ikon

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger fra et halvt til to år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse. Utdanningen er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens du er i jobb.

Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke om mesterbrev

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og maritime utdanninger, samt tilbud innen helse- og oppvekstfag. Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag.

Se oversikt over fagskoletilbudet i Norge

Betegnelsen fagskole og fagskoleutdanning kan kun benyttes om godkjente tilbud. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT som fører tilsyn med og godkjenner fagskoletilbud.

Se oversikt over godkjente fagskoletilbud hos NOKUT

Om å studere ved fagskole

Kursene ved en fagskole måles i fagskolepoeng, og viser den forventede arbeidsbelastningen studiet har. Eksempelvis tilsvarer 60 fagskolepoeng omlag 1500-1800 arbeidstimer.

  • Ettårig studie (heltid) gir 60 fagskolepoeng
  • Toårig studie (heltid) gir 120 fagskolepoeng
  • Du får karakterer etter bokstavsystemet A (best) til F (stryk). Ved noen eksamener gis karakter bestått/ikke bestått 

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse

Mesterutdanning

Mesterbrev er videreutdanning på fagskolenivå for de med fag- og svennebrev og tilstrekkelig praksis i et mesterfag. Les mer om mesterutdanning

Videreutdanning etter fagskole

En del fagskoler har samarbeid med norske høgskoler. Dette gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanninger til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad. De har også lignende avtaler med utenlandske universiteter.

Mer informasjon