Fakta om fagskole favoritt ikon

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

For å komme inn på en fagskole må du ha bestått videregående opplæring eller ha tilsvarende realkompetanse. Utdanningen er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens du er i jobb.

Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke om mesterbrev

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og maritime utdanninger, samt tilbud innen helse- og oppvekstfag. Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag.

Se oversikt over fagskoletilbudet i Norge

Betegnelsen fagskole og fagskoleutdanning kan kun benyttes om godkjente tilbud. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT som fører tilsyn med, og godkjenner fagskoletilbud.

Se oversikt over godkjente fagskoletilbud hos NOKUT 

Om å studere ved fagskole

Utdanning på fagskole ble tidligere målt i fagskolepoeng, men fra 1. juli 2018 ble dette endret. Utdanningen måles nå i studiepoeng:

  • Ettårig studie (heltid) gir 60 studiepoeng
  • Toårig studie (heltid) gir 120 studiepoeng
  • Du får karakterer etter bokstavsystemet A (best) til F (stryk). Ved noen eksamener gis karakter bestått/ikke bestått. 

Ifølge Kunnskapsdepartementet betyr ikke dette at studiepoeng tatt på fagskole er det samme som studiepoeng tatt på høgskole og universitet. Har du tatt studiepoeng på en fagskole og ønsker å bruke disse for å få fritak fra deler av en utdanning på høgskole eller universitet, er det fortsatt opp til høgskolen eller universitetet å vurdere om fagskoleutdanningen din gir deg det du trenger for å få fritak. 

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Mesterutdanning

Mesterbrev er videreutdanning på fagskolenivå for de med fag- og svennebrev, og tilstrekkelig praksis i et mesterfag.

Les mer om mesterutdanning

Videreutdanning etter fagskole

En del fagskoler har samarbeid med norske høgskoler og universiteter. Dette gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanninger til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad. De har også lignende avtaler med utenlandske universiteter.

Mer informasjon