Fakta om fagskole favoritt ikon

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

For å komme inn på en fagskole må du ha bestått videregående opplæring eller ha tilsvarende realkompetanse. Utdanningen er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens du er i jobb.

Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke om mesterbrev

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og maritime utdanninger, samt tilbud innen helse- og oppvekstfag. Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag.

Se oversikt over fagskoletilbudet i Norge

Betegnelsen fagskole og fagskoleutdanning kan kun benyttes om godkjente tilbud. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT som fører tilsyn med, og godkjenner fagskoletilbud.

Se oversikt over godkjente fagskoletilbud hos NOKUT 

Om å studere ved fagskole

Utdanning på fagskole ble tidligere målt i fagskolepoeng, men fra 1. juli 2018 ble dette endret. Utdanningen måles nå i studiepoeng:

  • Ettårig studium (heltid) gir 60 studiepoeng
  • Toårig studium (heltid) gir 120 studiepoeng
  • Du får karakterer etter bokstavsystemet A (best) til F (stryk). Ved noen eksamener gis karakter bestått/ikke bestått. 

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det likevel ikke en automatisk kompatibilitet i studiepoeng tatt på fagskole og studiepoeng tatt på høgskole og universitet. Har du tatt studiepoeng på en fagskole og ønsker å bruke disse for å få fritak fra deler av en utdanning på høgskole eller universitet, er det fortsatt opp til høgskolen eller universitetet å vurdere om fagskoleutdanningen din gir deg det du trenger for å få fritak. 

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Mesterutdanning

Mesterbrev er videreutdanning på fagskolenivå for de med fag- og svennebrev, og tilstrekkelig praksis i et mesterfag.

Les mer om mesterutdanning

Videreutdanning etter fagskole

En del fagskoler har samarbeid med norske høgskoler og universiteter. Dette gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanninger til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad. De har også lignende avtaler med utenlandske universiteter.

Mer informasjon