Tjener du penger i læretiden?

Se hva du kan forvente i lønn.

To personer som holder og klapper en hund

Som lærling har du samme rettigheter og plikter som andre ansatte. Det betyr at du har rett på lønn, feriepenger og overtidsbetalt, men også at du må skatte av lønna di.

Grunnlønn

Når du er lærling er du både i arbeid og under opplæring – samtidig. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, mens på slutten vil lærebedriften forvente at du jobber mer selvstendig. Derfor får man ofte høyere lønn i slutten av læretiden, enn i starten.

Er du en lærling som følger hovedmodellen (to år i videregående skole og to år i en godkjent lærebedrift), vil lønnen du får i den toårige læretiden ofte beregnes slik:

1. halvår: Du får 30 prosent av begynnerlønn
2. halvår: Du får 40 prosent av begynnerlønn
3. halvår: Du får 50 prosent av begynnerlønn
4. halvår: Du får 80 prosent av begynnerlønn

Lønnen din vil variere etter hvilket fag du er lærling i, om du er organisert, og om din lærebedrift følger gjeldende tariffavtale. 

Hvis en nyutdannet elektriker med fagbrev tjener 389 000 kroner i året, vil lønna i 1. halvår i læretiden være 116 700 kroner. Merk at dette beløpet er før skatt. Dette er en eksempellønn, som er hentet fra KS´hovedtariffavtale 2022-2024

Overtidsbetalt

Hvis du jobber kvelder, helger eller helligdager, har du rett på ekstra betalt. Lærlinger og lærekandidater skal som hovedregel ikke jobbe overtid, men har også rett på overtidsbetaling hvis de gjør det.

For at arbeid skal gjelde som overtidsarbeid, må det være utenfor ordinær arbeidstid og pålagt av sjefen din. Grensene for ordinær arbeidstid er som hovedregel 

  • ni timer i løpet av 24 timer
  • 40 timer i løpet av sju dager 

Hvis en oppgave er viktig å få utført i tide, og sjefen din spør deg om du kan jobbe ekstra for å fullføre oppgaven, regnes det som overtid. Du kan ikke bestemme selv at du vil jobbe ekstra for å få mer betalt.

Mange bedrifter er bundet av tariffavtaler som regulerer lønn og arbeidsforhold for ansatte, inkludert lærlinger. Tariffavtalen inneholder ofte informasjon om overtidsbetaling. Hvis du er usikker på rettighetene dine, bør du snakke med en tillitsvalgt på arbeidsplassen din.

Du har ikke lov å jobbe overtid hvis du er under 18 år.

Skatt

Hvis du tjener mer enn et visst beløp i året, må du betale skatt til staten. Dette beløpet kan endre seg fra år til år. I 2023 er beløpet 70 000 kroner. Du må selv fylle ut informasjon om hvor mye du tror du kommer til å tjene i løpet av året på skatteetaten.no. Husk at dette gjelder all inntekt, også fra sommer- og helgejobb.

Skatteetaten regner ut hvor mye du må betale i skatt, og sender et elektronisk skattekort til arbeidsgiveren din. Skatten trekkes automatisk fra lønna di hver måned. 

Hvis du har beregnet feil og betalt for mye eller for lite skatt et år, vil du få beskjed om dette våren etter. Hvis du har betalt for mye vil skatteetaten betale deg tilbake. Da heter det at du har penger til gode. Hvis du har betalt for lite, vil skatteetaten kreve penger fra deg. Dette kalles restskatt.

Les mer om skatt på skatteetaten.no

Utbetaling

Utbetaling av lønn skjer normalt en gang i måneden til det kontonummeret du har oppgitt i arbeidsavtalen. Du skal få en lønnsslipp hver måned, som viser hvor mye du har tjent og hva du har blitt trukket for, inkludert skatt.  

Lønnsslippen din bør du ta vare på, slik at du kan sjekke at alt stemmer når du skal fylle ut skattemeldingen din året etter.

Feriepenger

Som andre ansatte, har du rett på feriepenger. Feriepenger blir beregnet ut ifra det du tjente året før, og utbetales normalt i juni.

Hvis du jobbet lite eller ingenting året før læretiden, får du lite feriepenger utbetalt på sommeren. Mange tar derfor ut færre ferieuker det første året i arbeid. På lønnsslippen din skal det stå hva du har i feriepengegrunnlag. Det vanligste er å få utbetalt mellom 10,2 og 12 prosent av feriepengegrunnlaget.

Sjekk selv hva folk tjener

Utdanning.no viser lønn for mange ulike yrker, samlet inn av SSB. Dette er bruttolønn, altså før man betaler skatt.

Du kan selv søke opp ulike yrker og se hva folk tjener. En del yrker viser også lønn for lærlinger.

Skjermdump av lønnstall for yrket elektriker på Utdanning.no.

Søk opp yrkene du er interessert i

Sist oppdatert: 14. mai 2024