Hvordan bli en lærebedrift? favoritt ikon

For at din virksomhet skal kunne ansette en lærling må bedriften bli godkjent som lærebedrift.

For å bli godkjent må en virksomhet ha relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen for lærlingen. Virksomheten må også ha en faglig leder som kan ivareta opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven.

Ta kontakt med et opplæringskontor eller fagopplæringsenheten i fylkeskommunen for godkjenning. Når bedriften er godkjent mottar lærebedriften en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis.

Lærebedrifter som har tegnet lærekontrakt med lærlinger mottar tilskudd for opplæringen.

FINNE LÆRLING

For å få hjelp til å finne en potensiell lærling kan du kontakte fylkeskommunen eller et opplæringskontor.

Det finnes opplæringskontor som er kommunale, tverrfaglige, per bransje og de som er fokusert på enkeltfag. Opplæringskontorene hjelper medlemsbedriftene sine med det praktiske rundt lærlingordningen, som regel mot en andel av lærlingtilskuddet.