Hvordan bli en lærebedrift?

For at din virksomhet skal kunne ansette en lærling må bedriften bli godkjent som lærebedrift. Det stilles krav til at dere har kapasitet og kompetanse til å tilby opplæring til lærlinger.

Godkjenning

For å bli godkjent som lærebedrift må bedriften ha relevante arbeidsoppgaver som oppfyller målene i læreplanen for lærlingen. Det må i tillegg finnes en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven. Når bedriften er godkjent mottar dere en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis.

Ta kontakt med et opplæringskontor eller fagopplæringsenheten i fylkeskommunen for informasjon om godkjenning. 

Lærebedrifter som har tegnet lærekontrakt med lærlinger mottar tilskudd for opplæringen.

Finne lærling

Når virksomheten din er godkjent som lærebedrift, bestemmer du selv hvordan lærlingen skal rekrutteres. Du kan finne lærling ved å utlyse en læreplass eller ved at interesserte lærlinger selv tar kontakt. For å få hjelp til å finne en potensiell lærling kan du kontakte fylkeskommunen eller et opplæringskontor. Det finnes opplæringskontor som er kommunale, tverrfaglige, per bransje og de som er fokusert på enkeltfag. Opplæringskontorene hjelper medlemsbedriftene sine med det praktiske rundt lærlingordningen, som regel mot en andel av lærlingtilskuddet.

Finn relevant opplæringskontor.

Inngå kontrakt 

Når du har funnet den rette lærlingen, må virksomheten tegne en lærekontrakt og arbeidsavtale med lærlingen. I noen tilfeller er det opplæringskontoret som inngår arbeidsavtalen med lærlingen, mens virksomheten ansetter lærlingen og tar lønns- og arbeidsgiveransvaret. 

Finn mer informasjon om lærekontrakt.

Sett i gang

Det finnes ulike måter å være lærebedrift på: 

Virksomheten kan: 

  • være selvstendig lærebedrift gjennom å ha en faglig leder som sørger for den daglige opplæringen og å melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt
  • samarbeide med et opplæringskontor som tar ansvar for å følge opp opplæringen og bidra til at den blir best mulig, samt å melde lærlingene opp til fag- eller svenneprøven

Sist oppdatert: 28. mai 2024