Hvilke rettigheter og muligheter har jeg ved studier i utlandet?

Råd til studenter med nedsatt funksjonsevne som vil ha et utdanningsopphold i utlandet.

Her finner du informasjon og råd hvis du har funksjonsnedsettelse og ønsker å studere i utlandet. 

Tilrettelegging

  • Hvis du har behov for tilrettelegging på lærestedet, må du undersøke hvilke ordninger som finnes på det aktuelle stedet. Du bør også sjekke om du må betale for disse tjenestene.  
  • Start planleggingen i god tid, spesielt når det gjelder tilrettelegging for studiene og ved studiestedet.

Hjelpemidler

Stipend og lån

  • Du kan lese mer om stipend og lån til utdanning i utlandet på Lånekassens nettsider.
     
  • Får du støtte fra Nav? Da må du sjekke om du får med deg ytelsene til utlandet eller ikke. Les mer om å være student i utlandet på Nav.no for mer informasjon. Det er Nav Internasjonalt som håndterer tilretteleggingssaker som involverer norske studenter som vil studere i utlandet. 
     
  • Lånekassen har flere ordninger for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse gjelder også søkere som tar utdanning i utlandet.

Andre tips

 

Sist oppdatert: 28. mai 2024