Hvilke rettigheter og muligheter har jeg ved studier i utlandet? favoritt ikon

Råd til studenter med nedsatt funksjonsevne som vil ha et utdanningsopphold i utlandet.

Her finner du informasjon og råd hvis du har funksjonsnedsettelse og ønsker å studere i utlandet. 

Tilrettelegging

 • Hvis du har behov for tilrettelegging på lærestedet, må du undersøke hvilke ordninger som finnes på det aktuelle stedet. Du bør også sjekke om du må betale for disse tjenestene.  
 • Start planleggingen i god tid, spesielt når det gjelder tilrettelegging for studiene og ved studiestedet.

 

Hjelpemidler

 • Vær oppmerksom på at du ikke uten videre kan ta med eventuelle hjelpemidler du har fått fra Nav når du skal være i utlandet over lengre tid. Les mer om hjelpemidler i utlandet på Navs sider

 

Stipend og lån

 • Du kan lese mer om stipend og lån til utdanning i utlandet på Lånekassens nettsider.
   
 • Får du støtte fra Nav? Da må du sjekke om du får med deg ytelsene til utlandet eller ikke. Les mer om å være student i utlandet på Navs sider for mer informasjon. Det er Nav Internasjonalt som håndterer tilretteleggingssaker som involverer norske studenter som vil studere i utlandet. 
   
 • Lånekassen har flere ordninger for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse gjelder også søkere som tar utdanning i utlandet.

Andre tips

 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har en liste med råd for de med nedsatt funksjonsevne som har lyst til å studere i utlandet. Her får du blant annet tips om forsikring, kontaktpersoner og stiftelser.
 • Diku har også flere intervjuer med studenter som har tatt studier i utlandet. På utdanningiverden.no kan du blant annet lese om Jonathan Torstensen, som har cerebral parese og hans studieopphold i Frankrike: Nedsett funksjonsevne? Inga hindring!

 

 

Artikkelen er kvalitetssikret i samarbeid med Universell (2017) og ANSA (2017).