Filmene kan du se på utdannings- og yrkesbeskrivelsene, men vi har også samlet mange av filmene på YouTube-kanalen vår. 

Besøk Utdanning.no på YouTube

Hva skal du bli? Filmserie om utdannings- og yrkesvalg

I denne filmserien får du informasjon om overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring, studieforberedende og yrkesfag, høyere utdanning og mye mer.

Se spillelisten: Hva skal du bli? Filmserie om utdannings- og yrkesvalg

Yrker, arbeidsliv og utdanninger

Vi møter yrkesutøvere på ulike arbeidsplasser. De forteller oss om arbeidshverdagen, hva de liker ved yrket sitt og hva de tror er viktige egenskaper for å lykkes i yrket.

Se alle filmene på YouTube:

Se spillelisten: Yrker og arbeidsliv  

Utdanninger: Videregående opplæring

Vi har mange filmer om videregående opplæring for både ungdom og voksne. Også realkompetansevurdering og ulike veier til fagbrev og svennebrev finner du filmer om her.

Se alle filmene på YouTube:

Spillelisten Videregående opplæring 

Utdanninger: Høyere utdanning

To filmer om høyere utdanning. Den ene handler om å studere på universitet eller høgskole, mens den andre handler om sykepleieutdanningen.

Se alle filmene på YouTube:

Spillelisten Høyere utdanning 

Yrkesbeskrivelser

På mange av yrkesbeskrivelsene våre finner du filmer der vi møter en eller flere yrkesutøvere.

Eksempler på yrkesbeskrivelser med filmer:

Filmene er produsert av Adalia Film, og er et samarbeid mellom mange aktører, blant andre tidligere Utdanning.no, NRK og NDLA.

Sist oppdatert: 22. juni 2021