Filmene kan du se på utdannings- og yrkesbeskrivelsene, men vi har også samlet mange av filmene på YouTube-kanalen vår. 

Besøk Utdanning.no på YouTube


Hva skal du bli? Filmserie om utdannings- og yrkesvalg

I denne filmserien får du informasjon om overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring, studieforberedende og yrkesfag, høyere utdanning og mye mer.

Se alle filmene på YouTube: Spillelisten Hva skal du bli? 


Yrker, arbeidsliv og utdanninger

Vi møter yrkesutøvere på ulike arbeidsplasser. De forteller oss om arbeidshverdagen, hva de liker ved yrket sitt og hva de tror er viktige egenskaper for å lykkes i yrket.

Se alle filmene på YouTube: Spillelisten Yrker og arbeidsliv  


Utdanninger: Videregående opplæring

Vi har mange filmer om videregående opplæring for både ungdom og voksne. Også realkompetansevurdering og ulike veier til fagbrev og svennebrev finner du filmer om her.

Se alle filmene på YouTube: Spillelisten Videregående opplæring 


Utdanninger: Høyere utdanning

To filmer om høyere utdanning. Den ene handler om å studere på universitet eller høgskole, mens den andre handler om sykepleieutdanningen.

Se alle filmene på YouTube: Spillelisten Høyere utdanning 


Yrkesintervjuer

Vi har mange korte filmer der ulike folk er intervjuet om yrket sitt.

Se alle intervjuene på YouTube: Spillelisten Bli kjent med ulike yrker

Sist oppdatert: 13. desember 2022