Nøkkelinformasjon

Du lærer å bearbeide termoplast. Du lærer også å utvikle og produsere produkter med høy kvalitet og med minimal miljøbelastning.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i termoplast.

Læreplan

Læreplan i termoplastfag

Termoplastfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen håndverksmessig og maskinell bearbeiding av termoplast ut fra halvfabrikata. Faget skal bidra til utvikling av fagarbeidere med kompetanse i bruk av miljøvennlige materialer og utvikling og produksjon av produkter med høy kvalitet og med minimal miljøbelastning. Videre skal faget medvirke til å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen får faglig innsikt i videreforedling og bearbeiding av termoplastprodukter. Videre skal opplæringen bidra til utvikling av evne til effektivitet, selvstendighet og kvalitetsbevissthet.

Opplæringen skal legge til rette for praktisk arbeid med alle ledd i produksjonen, fra råvare til ferdig produkt. Videre skal opplæringen legge til rette for materialteknisk og produksjonsteknisk forståelse og fremme evne til fleksibilitet og faglig utvikling. Arbeid i tråd med krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i termoplast.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker