Nøkkelinformasjon

Språkutdanninger gir som oftest innsikt i grammatikk, språkoppbygging og uttale i språket.

I tillegg er det vanlig at du lærer om både historie, litteratur og samfunnsforhold i områdene språket blir brukt. I listen nedenfor finner du også utdanninger innen interkulturell kommunikasjon, tolkning eller tegnspråk.

Utdanninger

Det er 23 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
50 hrs Social science Årsenhet og kortere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
A1 Norwegian course for foreigners with higher education Årsenhet og kortere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
A2 Norwegian course for foreigners with higher education Årsenhet og kortere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
B1 Norwegian course for foreigners with higher education Årsenhet og kortere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning Årsenhet og kortere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle 45.30
Bachelorstudium i språk Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
European Languages (master's two years) Master og høyere Universitetet i Oslo
Europeiske språk Master og høyere Universitetet i Oslo
Interkulturell kommunikasjon Årsenhet og kortere NLA Høgskolen GENS Alle Alle
Kvensk og finsk - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet
Nordisk språk og litteratur - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Religion, kultur og samfunn, opne emne Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Russisk - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Samisk språk- og litteraturvitenskap - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Spansk og latinamerikanske studier - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Språk og litteratur Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Språk og litteratur Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Språk og litteratur Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Bachelor, språk- og kulturfag, treårig (613423)
 • Bachelor, språk og informasjon, treårig (611904)
 • Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
 • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
 • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
 • Bachelor, språkutdanning, treårig (611905)
 • Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
 • Bachelor, IT – språk, logikk og psykologi, treårig (611706)
 • Bachelor, språklig kommunikasjon, treårig (611707)
 • Bachelor, språkteknologi, treårig (611705)
 • Bachelor, lærerutdanning, tospråklig, treårig (622127)
 • Adjunktutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, fireårig (623129)
 • Bachelor, faglærerutdanning, tospråklig, treårig (623133)
 • Bachelor, informatikk, språk og kultur, treårig (654901)
 • Språkutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (611999)
 • Språkutdanninger, andre (7119)
 • Språkutdanninger, andre (6119)
 • Språkutdanninger, andre (8119)