Nøkkelinformasjon

Språkutdanninger gir som oftest innsikt i grammatikk, språkoppbygging og uttale i språket. I tillegg er det vanlig at du lærer om både historie, litteratur og samfunnsforhold i områdene språket blir brukt. I listen nedenfor finner du også utdanningsprogram innen interkulturell kommunikasjon, tolkning eller tegnspråk. 

Utdanninger

Det finnes 188 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
50 hrs Social science Lavere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
A1 Norwegian course for foreigners with higher education Lavere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
A2 Norwegian course for foreigners with higher education Lavere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Advanced English Language and Literature: Autumn Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Advanced English Language and Literature: Spring Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1, 1-10 trinn Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Antikkens kultur Årsstudium Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 43.40 55.70
Arabisk språk og kultur Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
B1 Norwegian course for foreigners with higher education Lavere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i engelsk Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i engelsk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse Alle 43.20
Bachelorprogram i arabisk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i engelsk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i fransk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i italiensk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i japansk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 32.60 45.60
Bachelorprogram i kinesisk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i klassisk filologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Utdanninger i germanske og romanske språk (8111)
 • Master, europeiske språk, toårig (711904)
 • Master, språkutdanning, toårig (711903)
 • Utdanninger i afrikanske språk (7114)
 • Utdanninger i germanske og romanske språk (7111)
 • Utdanninger i klassiske språk (7115)
 • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (7112)
 • Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk (7113)
 • Antikkens språk og kultur, lavere nivå (613401)
 • Bachelor, språk- og kulturfag, treårig (613423)
 • Bachelor, språk og informasjon, treårig (611904)
 • Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
 • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
 • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
 • Bachelor, språkutdanning, treårig (611905)
 • Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
 • Bachelor, IT – språk, logikk og psykologi, treårig (611706)
 • Bachelor, språklig kommunikasjon, treårig (611707)
 • Bachelor, språkteknologi, treårig (611705)
 • Bachelor, språkvitenskap, treårig (611708)
 • Bachelor, oversetting og fagspråk, fransk, treårig (611612)
 • Bachelor, oversetting og fagspråk, tysk, treårig (611613)
 • Utdanninger i afrikanske språk (6114)
 • Utdanninger i germanske og romanske språk (6111)
 • Bachelor, spansk språk og latinamerikastudier, treårig (611125)
 • Italiensk, lavere nivå (611107)
 • Spansk, lavere nivå (611114)
 • Utdanninger i klassiske språk (6115)
 • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (6112)
 • Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk (6113)
 • Bachelor, lærerutdanning, tospråklig, treårig (622127)
 • Adjunktutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, fireårig (623129)
 • Bachelor, faglærerutdanning, tospråklig, treårig (623133)
 • Bachelor, informatikk, språk og kultur, treårig (654901)
 • Språkutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (611999)