Nøkkelinformasjon

Språkutdanninger gir som oftest innsikt i grammatikk, språkoppbygging og uttale i språket.

I tillegg er det vanlig at du lærer om både historie, litteratur og samfunnsforhold i områdene språket blir brukt.

Andre aktuelle språkutdanninger kan være:

Utdanninger

Viser 25 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
50 hrs Social science Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
A1 Norwegian course for foreigners with higher education Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
A2 Norwegian course for foreigners with higher education Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
B1 Norwegian course for foreigners with higher education Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle Alle
Bachelorstudium i språk Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS Alle Alle
Europeiske språk Master og høyere Universitetet i Oslo
Flerspråklighet i engelskfaget Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Interkulturell kommunikasjon Årsstudium og kortere NLA Høgskolen GENS Alle Alle
Kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier GENS 38.20 39.00
Kommunikasjon, medieproduksjon GENS 44.60 47.70
Kvensk og finsk - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder LÆRTON Alle Alle
Nordisk språk og litteratur - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Norsk tegnspråk - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet OSLMTT Alle Alle
Russisk - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Samisk språk- og litteraturvitenskap - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Skriftkulturar - engelsk og norsk Master og høyere Høgskulen i Volda
Spansk og latinamerikanske studier - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Språk (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Språkutdanninger, andre (8119)
 • Språkutdanninger, andre (7119)
 • Bachelor, informatikk, språk og kultur, treårig (654901)
 • Bachelor, faglærerutdanning, tospråklig, treårig (623133)
 • Adjunktutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, fireårig (623129)
 • Bachelor, lærerutdanning, tospråklig, treårig (622127)
 • Bachelor, språk- og kulturfag, treårig (613423)
 • Språkutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (611999)
 • Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
 • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
 • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
 • Bachelor, språkutdanning, treårig (611905)
 • Bachelor, språk og informasjon, treårig (611904)
 • Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
 • Språkutdanninger, andre (6119)
 • Bachelor, språklig kommunikasjon, treårig (611707)
 • Bachelor, IT – språk, logikk og psykologi, treårig (611706)
 • Bachelor, språkteknologi, treårig (611705)