Nøkkelinformasjon

Språkutdanninger gir som oftest innsikt i grammatikk, språkoppbygging og uttale i språket.

I tillegg er det vanlig at du lærer om både historie, litteratur og samfunnsforhold i områdene språket blir brukt. I listen nedenfor finner du også utdanninger innen interkulturell kommunikasjon, tolkning eller tegnspråk.

Utdanninger

Det er 15 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle 45.30
European Languages (master's two years) Master og høyere Universitetet i Oslo
Europeiske språk Master og høyere Universitetet i Oslo
Kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor GENS 39.10 44.10
Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor GENS 47.60 50.80
Kvensk og finsk - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder LÆRTON
Nordisk språk og litteratur - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Norsk tegnspråk - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet OSLMTT 38.60 49.70
Russisk - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Samisk språk- og litteraturvitenskap - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Spansk og latinamerikanske studier - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Språk og litteratur Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Språk og litteratur Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Tegnspråk - årsstudium Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet GENS 36.70 54.30
Tegnspråkutdanning Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 46.40 59.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Bachelor, språk- og kulturfag, treårig (613423)
 • Bachelor, språk og informasjon, treårig (611904)
 • Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
 • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
 • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
 • Bachelor, språkutdanning, treårig (611905)
 • Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
 • Bachelor, IT – språk, logikk og psykologi, treårig (611706)
 • Bachelor, språklig kommunikasjon, treårig (611707)
 • Bachelor, språkteknologi, treårig (611705)
 • Bachelor, lærerutdanning, tospråklig, treårig (622127)
 • Adjunktutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, fireårig (623129)
 • Bachelor, faglærerutdanning, tospråklig, treårig (623133)
 • Bachelor, informatikk, språk og kultur, treårig (654901)
 • Språkutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (611999)
 • Språkutdanninger, andre (7119)
 • Språkutdanninger, andre (6119)
 • Språkutdanninger, andre (8119)