Nøkkelinformasjon

Kursene i bransjeprogrammet for maritim næring er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Norsk Sjømannsforbund, NHO Sjøfart, Norges Rederiforbund, Norsk sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbundet, Nito, Tekna, Norsk industri, Industri Energi, Fellesforbundet, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Les mer om bransjeprogrammet for maritim næring på kompetansenorge.no.

Lurer du på noe? Finn svar på ofte stilte spørsmål.