Nøkkelinformasjon

Kursene i kompetanseløft for luftfarten er gratis, og kan gjennomføres utenfor arbeidstid. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

NHO Luftfart, LO Luftfart, Parat, Delta, Spekter, LO og NHO jobber sammen med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å sette i gang korte og relevante opplæringstilbud rettet mot den norske luftfarten.

Lurer du på noe? Finn svar på ofte stilte spørsmål.

Flere kurs vil bli publisert nærmere 2022. Se også tilbud fra bransjeprogram for reiselivet som kan være relevant for ansatte, permitterte og ledige i luftfarten.