Industriell skotøyproduksjon

favoritt ikon

Videregående

Du får kompetanse om modellering, framstilling og montering av industrielt produsert fottøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er skofagoperatør.

Varighet

Ett år på skole og tre år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Alle endringene er ikke bestemt enda, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider. Du kan også se en foreløpig versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Læreplan

Læreplan i industriell skotøyproduksjon - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Industriell skotøyproduksjon skal medverke til å utvikle kompetanse til modellering, framstilling og montering av industrielt produsert fottøy. Utviklinga av industriell skotøyproduksjon i Noreg går i retning av nisje- og spesialproduksjon. Opplæringa skal derfor søkje å utvikle kompetente skofagoperatørar med evner til nyskaping og omstilling i takt med utfordringane dei møter gjennom stadige endringar i marknadskrava.

Opplæringa skal medverke til at lærlingen utvikle evne til å arbeide kvalitets- og miljømedvite med ulike materiale, produkt og produksjonsprosessar. Vidare skal opplæringa medverke til å vidareutvikle kreativiteten og formsansen hos lærlingen. Gjennom opplæringa skal lærlingen utvikle både evne til samhandling med andre yrkesgrupper og evne til å ta sjølvstendige avgjerder innanfor fagområdet sitt.

Opplæringa skal leggje til rette for at lærlingen utviklar ei brei fagleg forståing for industriell skotøyproduksjon på tvers av landegrensene. Det skal også leggjast til rette for at lærlingen får erfaring med nye metodar, materiale og produksjonsprosessar.

Fullført og godkjend opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er skofagoperatør.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.