Garverifag

favoritt ikon

Videregående

Du får kompetanse innen industriell garving av huder, skinn og pelsberedning.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er garverioperatør.  

Varighet

Ett år på skole og tre år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i garverifaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Garverifaget skal bidra til å utvikle kompetanse innen industriell garving av huder, skinn og pelsberedning. Faget skal legge grunnlag for fremstilling av lær- og pelsprodukter av høy kvalitet. Videre skal faget bidra til å videreføre tradisjonsrike kunnskaper og håndverksferdigheter, og legge grunnlag for å bruke dem i kombinasjon med avanserte spesialmaskiner og kjemiske prosesser.

Opplæringen skal legge grunnlag for lærlingens kompetanse for å håndtere spesialmaskiner, automatisert prosesstyring og digital teknikk. Opplæringen skal også utvikle den enkeltes vurderingsevne i utføringen av kontrolloppgaver på kostbare råmaterialer og ferdige produkter. Garverifaget består av oppgaver knyttet til store maskiner og kjemiske prosesser, og kunnskap om helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen fremme lærlingens forståelse av kravene til effektivitet, kvalitet og lønnsomhet i produksjonen.

I opplæringen skal det legges vekt på kreativitet og nøyaktighet i arbeidet. Opplæringen skal også legge til rette for utvikling av selvstendighet og samarbeidsevner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er garverioperatør.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.