Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse innen industriell garving av huder, skinn og pelsberedning.

Læreplan

Læreplan i garverifag

Garverifaget skal bidra til å utvikle kompetanse innen industriell garving av huder, skinn og pelsberedning. Faget skal legge grunnlag for fremstilling av lær- og pelsprodukter av høy kvalitet. Videre skal faget bidra til å videreføre tradisjonsrike kunnskaper og håndverksferdigheter, og legge grunnlag for å bruke dem i kombinasjon med avanserte spesialmaskiner og kjemiske prosesser.

Opplæringen skal legge grunnlag for lærlingens kompetanse for å håndtere spesialmaskiner, automatisert prosesstyring og digital teknikk. Opplæringen skal også utvikle den enkeltes vurderingsevne i utføringen av kontrolloppgaver på kostbare råmaterialer og ferdige produkter. Garverifaget består av oppgaver knyttet til store maskiner og kjemiske prosesser, og kunnskap om helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen fremme lærlingens forståelse av kravene til effektivitet, kvalitet og lønnsomhet i produksjonen.

I opplæringen skal det legges vekt på kreativitet og nøyaktighet i arbeidet. Opplæringen skal også legge til rette for utvikling av selvstendighet og samarbeidsevner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er garverioperatør.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler