Nøkkelinformasjon

Utdanningen er et ettårig forkurs eller et halvårig realfagskurs for studenter som mangler nødvendig kompetanse fra videregående skole for å komme inn på ingeniørstudier eller maritime høgskoleutdanninger.

Forkurs

Et forkurs er tilpasset opptakskravene for bachelor i ingeniørfag og gir nødvendig spesialisering i matematikk og fysikk fra videregående.

Forkurset er utfordrende og krever høy arbeidsinnsats.

Opptakskrav forkurs

a) fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger, eller

b) godkjent fagbrev eller svenneprøve, eller

c) generell studiekompetanse, eller

d) fylt minst 23 år, fullført grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år.

Realfagskurs

Realfagskurs er for deg som har generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2 og fysikk.

Opptakskravet til realfagskurs er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Utdanninger

Viser 2 utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Forkurs for ingeniørhøgskole, fylkeskommunalt (501102)
  • Forkurs til utdanning ved universiteter og høgskoler (501101)
  • Generelle programmer, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (501199)
  • Forkurs for ingeniørutdanning, ettårig (401115)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (559999)