Nøkkelinformasjon

Gratis, korte og fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer, tilpasset unge uten mye jobberfaring, og arbeidsledige og permitterte.

Kursene er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.